دانلود نوحه ترکی ” غم مرثیه سی” منصوری

محمدباقر منصوری-worldbook.ir

مداحی زیبا از حاج محمد باقر منصوری گنه یارب اوجالیب گویلره غم مرثیه سی گنه باشلاندی کفنسیز آغامین تعزیه سی گنه ده تیر بلا سینه آفاقی دلیر گنه هر یردن ابالفضل آغامین عطری گلیر