محرم در روستا

محرم در روستا3- www.worldbook.ir
محرم در روستا۳- www.worldbook.ir

یکی از زیباییهای عزادازی محرم بی ریا و بی غل وغش بودن آن در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته میباشد که صحنه های ناب و کم نظیری را ترسیم میکند که کمتر میتوان در عزاداری های با شکوه و با عظمت پیدا کرد و حال آن که با همه کوچک و محلی بودن عظمت وشانی بس والا دارد.

محرم در روستا- www.worldbook.ir
محرم در روستا- www.worldbook.ir

……………………………………………………………………………….

محرم در روستا1- www.worldbook.ir
محرم در روستا1- www.worldbook.ir

………………………………………………………………………………

محرم در روستا2- www.worldbook.ir
محرم در روستا2- www.worldbook.ir

………………………………………………………………………………

محرم در روستا3- www.worldbook.ir
محرم در روستا3- www.worldbook.ir

………………………………………………………………………………

محرم در روستا4- www.worldbook.ir
محرم در روستا4- www.worldbook.ir

……………………………………………………………………………….

محرم در روستا5- www.worldbook.ir
محرم در روستا5- www.worldbook.ir

……………………………………………………………………………….

محرم در روستا6- www.worldbook.ir
محرم در روستا6- www.worldbook.ir

………………………………………………………………………………

محرم در روستا7- www.worldbook.ir
محرم در روستا7- www.worldbook.ir

…………………………………………………………………………….

با نظرات خود ما را در ادامه راه worldbook دلگرم نمایید.

 

توسط آرش شیخلو

مهندس کامپیوتر هستم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *