پزشکیجالب و خواندنیگوناگونمقاله

احیای قلبی (CPR)

احیای قلبی (CPR) یک روش نجات بخشی در بسیاری از موارد اضطراری است. از جمله حملات قلبی و یا غرق شدن که در آن تنفس فرد یا ضربان قلبش متوقف می شود.

انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که هرکسی- از ناظران آموزش ندیده تا پرسنل پزشکی- CPR را با ماساژ  قفسه ی سینه شروع کند.

بهتر است اگر دانش کافی ندارید و یا آموزش تان 100 درصد نشده است هیچ کاری انجام ندهید. به خاطر داشته باشید تفاوت میان انجام کاری و یا انجام ندادن کار توسط شما، زندگی یک نفر قرار دارد.

احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR
احیای قلبی – CPR – WORLDBOOK.IR

 

در اینجا توصیه هایی از انجمن قلب آمریکا را بیان خواهیم کرد:
افراد آموزش ندیده: اگر شما در مورد CPR آموزشی ندیده اید، تنها احیای قلبی را به صورت دستی انجام دهید. این بدان معناست که تا زمان رسیدن پزشک، بدون وقفه و حدودا 100 بار در دقیقه پرس قفسه ی سینه را انجام دهید. ( جزئیات بیشتر را در ادامه ی مقاله مطالعه کنید) لازم نیست برای احیای تنفسی بیمار کاری انجام دهید.
آموزش دیده و آماده ی عمل کردن. اگر در این زمینه آموزش های لازم را دیده اید و به توانایی های خود اعتماد کامل دارید،عملیات نجات را با فشار بر قفسه ی سینه شروع کنید. CPR را با 30 دقیقه فشار وارد کردن بر قفسه ی سینه آغاز کنید و سپس راه های هوایی فرد را بررسی کرده و تنفس مصنوعی بدهید.
آموزش دیده ولی فاقد اعتماد به نفس کافی: اگر شما قبلا آموزش های CPR را دیده اید ولی اعتماد کافی به توانایی خود ندارید، تنها فشار بر قفسه ی سینه با سرعت 100 بار در دقیقه انجام دهید.
توصیه های بالا در مورد زمانی است که بیمار بزرگسال باشد. کودکان و نوزادان هم نیاز به CPR دارند ولی نوزادان تازه متولد شده نیازی به آن ندارند.
CPR می تواند جریان خون حاوی اکسیژن را به مغز و سایر اندام های حیاتی برساند تا زمانی که درمان های پزشکی قطعی تر به بیمار برسند و ریتم طبیعی قلب او را برگردانند.
زمانی که قلب متوقف شود، عدم اکسیژن رسانی می تواند تنها در چند دقیقه منجر به آسیب رسیدن به مغز شود. بیمار ممکن است پس از 8 تا 10دقیقه ماندن در چنین وضعیتی، بمیرد.
برای یادگیری درست CPR، دوره ی آموزش کمک های اولیه را در جایی معتبر بگذرانید و علاوه بر CPR، نحوه ی استفاده از دفیبربلاتور خارجی خودکار (AED) را یاد بگیرید.
پیش از شروع عملیات CPR بررسی کنید:
• آیا فرد به هوش است و یا بیهوش شده است؟
• اگر شخص بی هوش به نظر می رسد، شانه هایش را تکان داده و بپرسید:”حال شما خوب است؟”
• اگر شخص پاسخی نداد و دو نفر در آن اطراف حاضر هستند، یک نفر باید با اورژانس تماس بگیرد و فرد دیگر CPR را آغاز کند. مگر اینکه فکر کنید که فرد به علت خفگی (مثلا بر اثر غرق شدگی) قادر به پاسخگویی نمی باشد. در این مورد خاص ابتدا یک دقیقه احیای قلبی را انجام دهید و پس از آن اگر لازم بود با اورژانس تماس حاصل نمایید.
• اگر AED در دسترس است، با دستگاه شوک وارد نمایید و سپس شروع به CPR نمایید.
• انجمن قلب آمریکا خاطر نشان کرده است که به منظور انجام مراحل CPR به صورت صحیح، سه کلمه ( گردش خون، راه هوایی و تنفس ) را به ترتیب به خاطر داشته باشید.

احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR
احیای قلبی – CPR – WORLDBOOK.IR

 

 

گردش خون: بازگرداندن جریان خون توسط فشار به قفسه ی سینه

 

1. فرد را به پشت بخوابانید و او را روی یک سطح استوار بگذارید.
2. در کنار گردن و شانه ی فرد زانو بزنید.
3. مچ یکی از دستان خود را در وسط قفسه ی سینه ی بیمار قرار دهید (بین دو سینه). دست دیگر را روی دست اول خود قرار دهید. آرنج خود را صاف نگاه دارید و شانه ها را مستقیما بالای دست ها قرار دهید.
4. از وزن نیم تنه ی بالای خود استفاده کنید (نه فقط نیروی آرنج هایتان) و قفسه ی سینه ی بیمار را حدودا 5 سانتی متر فشرده کنید. فشاری سخت وارد کنید و با سرعت 100 بار در یک دقیقه این عمل را تکرار نمایید.
5. اگر شما دوره ی آموزشی CPR را نگذرانده اید، فشار به قفسه ی سینه را تا زمانی تکرار کنید که نشانه ای از جنبش بیمار یا قفسه ی سینه اش دیده شود و یا تا زمانی که اورژانس در محل حاضر شود. اگر شما در این زمینه آموزش های لازم را دیده اید،به کار خود ادامه دهید و راه های هوایی فرد (مسدود نبودن آنها) و تنفس مصنوعی را انجام دهید.
راه های تنفسی: برطرف نمودن انسداد راه های تنفسی بیمار
1. اگر در زمینه ی CPR آموزش دیده اید، و 30 دقیقه ماساژ قفسه ی سینه به شیوه ی گفته شده را انجام داده اید، باید راه تنفس فرد را باز کنید. به این صورت که کف دست خود را بر روی پیشانی فرد قرار می دهید و به آرامی سر او را به سمت عقب کج می کنید. سپس با دست دیگر، به آرامی چانه را رو به جلو می برید تا مسیر تنفس فرد باز شود.
2. بررسی تنفس عادی فرد بیش از 5 یا 10 ثانیه زمان نخواهد برد. به حرکت قفسه ی سینه نگاه کنید، به صدای تنفس فرد گوش دهید و حرارت نفس بیمار را روی گوش و صورت خود احساس نمایید.نفس نفس زدن فرد طبیعی محسوب نمی شود. اگر فرد نفس نمی کشد و شما دوره ی CPR را گذرانده اید، به او تنفس دهان به دهان بدهید. اگر فکر می کنید که فرد بیهوش به حمله ی قلبی مبتلا شده است، و شما برای مراحل اضطراری آموزش ندیده اید،تنفس دهان به دهان را فراموش کرده و ماساژ قفسه ی سینه را ادامه دهید.

احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR
احیای قلبی – CPR – WORLDBOOK.IR

تنفس مصنوعی: تنفس به جای بیمار

 

تنفس مصنوعی را می توان به صورت دهان به دهان انجام داد یا اگر دهان بیمار به شدت مجروح شده است، و یا نمی توانید دهان او را باز کنید از تنفس دهان به بینی استفاده کنید.
1. راه های تنفسی فرد را باز کنید. سر را در حالت شیب قرار داده و چانه را باز کنید. برای تنفس دهان به دهان بینی بیمار را گرفته و دهان خود را روی دهان او قرار دهید.
2. آماده شوید تا دو بار تنفس مصنوعی به بیمار بدهید.اولین نفس را به مدت یک ثانیه به داخل ریه های بیمار بدمید و ببینید که قفسه ی سینه ی او بالامیرود یا خیر.اگربالا رفت،دومین نفس را در ریه های بیمار بدمید. اگر قفسه ی سینه ی بیمار بالا نرفت،مجددا سر را به عقب خم کرده و چانه را باز کنید و سپس نفس دوم را بدمید.به سی بار پرس قفسه ی سینه و دو بار دمیدن نفس مصنوعی، یک چرخه گفته می شود.
3. ماساژ قفسه ی سینه را تازمانی ادامه دهید که گردش خون بیمار بازگردد.
4. اگر پس از 5 چرخه (با تعریفی که قبلا داشتیم) که حدود دو دقیقه طول می کشد،بیمار شروع به حرکت نکرد و AED دردسترس بود،آن را اعمال کرده و دنبال کنید.یک شوک وارد کنید سپس به CPR ادامه دهید-شروع با پرس قفسه ی سینه-پس از دو دقیقه مجددا در صورت لزوم شوک وارد نمایید.اگر برای استفاده از AED آموزش ندیده اید،با اورژانس تماس گرفته و بخواهید تا رسیدن کمک،به شما بگویند که باید چگونه از دستگاه استفاده کنید.اگر امکانش موجود بود برای کودکان 1 تا 8 سال از پدمخصوص اطفال استفاده نمایید.AED را برای نوزادان کمتر از یک سال به کار نبرید. اگر AED ندارید به گام 5 مراجعه کنید.
5. CPR را تازمانی ادامه دهید که نشانه هایی از جنبش در بیمار ببینید و یا نیروهای امداد و اورژانس سر برسند.
چگونگی انجام CPR برای کودکان
این روش در اصل مانند همان کاری است که باید برای افراد بالغ انجام دهید.تفاوت های انجام CPRبرای کودکان 1 تا 8 سال،با روش عادی در موارد زیر است:
• اگر تنها هستید،5 چرخه ی پرس قفسه ی سینه و تنفس مصنوعی را برای کودک انجام دهید-این کار باید حدود دو دقیقه زمان ببرد.-.به خاطر داشته باشید این کار را قبل از تماس با اورژانس و یا استفاده از AEDباید انجام دهید.
• برای ماساژ قلبی تنها از یک دست استفاده نمایید
• آرام تر درون ریه های کودک بدمید.
• از همان میزان سرعت ماساژ قلبی-تنفس استفاده کنید که برای افراد بالغ به کار می برید.یعنی 30 بار ماساژ قلبی و سپس دوبار تنفس مصنوعی.این یک چرخه محسوب می شود .سپس بلافاصله مجددا چرخه ی ماساژ قلبی-تنفس مصنوعی بعدی را آغاز نمایید.
• بعد از پنج سیکل(حدودا دو دقیقه) انجام CPR،اگر هیچ پاسخی از بدن بیمار دریافت نکردید،و در صورت در دسترس بودن،از AED استفاده کنید.اگر پد کودکان را در دسترس داری از آن استفاده کنید.در غیر این صورت و اگر این پد ها را ندارید از پد مخصوص بزرگسالان استفاده نمایید. این کار را تا زمان حرکت کودک و یا رسیدن کمک تکرار نمایید.
چگونه CPR را برای یک نوزاد انجام دهیم؟
بیشترین میزان ایست قلبی در نوزادان زمانی اتفاق می افتد که نوزاد دچار کمبود اکسیژن شود.مثلا براثر غرق شدن و یا خفگی.اگر میدانید که نوزاد در راه تنفسی خود دچار انسداد شده است،کمک های اولیه برای خفگی را انجام دهید.ولی اگر نمی دانید چرا نوزاد نفس نمی کشد،CPR را انجام دهید.
برای شروع،وضعیت نوزاد را بررسی کنید.ضربه ای مهار شده به نوزاد وارد کنید.و منتظر پاسخی از سوی نوزاد بمانید.این پاسخ می تواند حرکتی کوچک توسط نوزاد باشد.اما نوزاد را تکان ندهید.
اگر هیچ پاسخی از سوی نوزاد دریافت نکردید،مراحل زیر را دنبال کنید:
• اگر تنها امدادگر حاضر در آنجا هستید و نیا زبه CPR است،آن را به مدت دو دقیقه انجام دهید-حدودا پنج چرخه- پس از آن با اورژانس تماس بگیرید.
• اگر شخص دیگری در دسترس است،از او بخواهید تا با اورژانس تماس بگیرد و خودتان به احیای نوزاد بپردازید.

احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR
احیای قلبی – CPR – WORLDBOOK.IR

باز گرداندن گردش خون

1. نوزاد را بر روی سطح صافی مانند یک میز یا بر روی زمین ،به پشت بخوابانید.
2. یک خط افقی را میان نوک سینه های نوزاد فرض کنید و دو تا از انگشت های یکی از دستهای خود را درست زیر این خط و درمرکز قفسه سینه قرار دهید.
3. به آرامی قفسه ی سینه ی نوزاد را در حدود 4 سانتی متر به سمت پائین فشار دهید.
4. همزمان با ریتم نسبتا سریع ماساز قلبی،با صدای بلند بشمارید.شما باید با سرعت 100 بار در هر ثانیه ماساژ قلبی را تکرار نمایید.
راه های تنفسی: راه نفس کشیدن نوزاد را از اشیاء خارجی احتمالی پاک نمایید.
1. بعد از 30 بار ماساژ قلبی،به آرامی پیشانی نوزاد را بایک دست به سمت عقب خم کنید و با دست دیگر چانه ی او را به سمت پائین فشار دهید.
2. حداکثر به مدت 10 ثانیه گوش خود را نزدیک دهان نوزاد بگیرید و تنفس او را بررسی کنید.به حرکت قفسه ی سینه ی نوزاد نگاه کنید و به صدای تنفسش گوش دهید.یا حرارت تنفس او را با گوش و صورت خود بررسی کنید.

احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR
احیای قلبی – CPR – WORLDBOOK.IR

تنفس مصنوعی: به جای نوزاد نفس بکشید.

1. دهان و بینی نوزاد را با دهان خود بپوشانید.
2. برای دو بار تنفس مصنوعی آماده باشید.از قوای گونه های خود برای تنفس آرام هوا به داخل ریه های نوزاد استفاده کنید(نفس عمیقی به نوزاد ندهید.) به مدت یک ثانیه به داخل ریه ی نوزاد هوا بدمید. به قفسه ی سینه ی نوزاد نگاه کنید تا ببینید حرکت می کند یا نه.اگر حرکتی نکرد،برای بار دوم به او تنفس مصنوعی بدهید.اگر قفسه ی سینه هنوز هم حرکتی نکرده است، مجددا سر نوزاد را به عقب داده و چانه اش را به آرامی باز کنید و نفس دوم را بدمید.
3. اگر قفسه ی سینه ی نوزاد هنوز هم تکان نمی خورد،دهان او را بررسی کنید تا مطمئن شوید جسم خارجی در دهانش موجود نباشد.اگر جسم را می بینید،آن را به آرامی با انگشت خود در بیاورید.اگر به نظر می رسد که راه تنفسی نوزاد مسدود شده است، کمک های اولیه مختص خفگی را برای نوزاد انجام دهید.
4. بعد از هر 30 بار ماساژ قلبی، دو بار تنفس مصنوعی به نوزاد بدهید.
5. CPR را به مدت دو دقیقه قبل از تماس با اورژانس انجام دهید،مگر اینکه کسی همراه شما باشد که مسئولیت تماس با اورژانس را به او بدهید.
6. CPR را تازمانی ادامه دهید که نشانه های حیات را در نوزاد بیابید و یا اورژانس رسیده باشد.

منبع-سایت سدان مد

….

با نظرات خود ما را در ادامه راه worldbook دلگرم نمایید.

 

آرش شیخلو

مهندس کامپیوتر هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا