مقاله

IEEE

انجمن مهندسان برق و الکترونیک که به IEEE معروف است (آی-تریپِل-ای /:ai trɪpl i/ گفته میشود )، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای-غیرانتفاعی است. هدف IEEE کمک به پیش‌برد تکنولوژی به طور عام و حوزه‌های مربوط به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به طور خاص است. این سازمان دارای ۳۶۵ هزار عضو در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا است که از این بین بیش از ۶۸ هزار عضو آن دانشجو هستند. IEEE با انتشار حدود ۱۳۰ مجله تخصصی و ۴۰۰ مجموعه مقاله کنفرانس در سال، منتشرکنندهٔ یک سوم نوشته‌های تخصصی چاپ‌ شده در زمینهٔ مهندسی برق و الکترونیک و علم کامپیوتر است . (بیشتر…)