مقاله

اعوجاج (distortion)

اعوجاج (distortion)

اعوجاج distortion به معنای تغییر فرم شکل موج خروجی یک طبقه تقویت کننده می باشد.  

انواع اعوجاج


نوعی اعوجاج که در اکثر تقویت کننده ها وجود دارد اعوجاج غیر خطی (non linear)است که در اکثر غیر خطی بودن منحنی مشخصه المان فعال بوجود می آید.وقتی ورودی افزایش یابد باید خروجی نیز به همان فرم افزایش یابد،اگر چنین نباشد عمل تقویت غیر خطی است.برای به حداقل رساندن اعوجاج بایستی المانها در یک محدوده مشخص کار کنند.همچنین در موقع طراحی بایستی به این مورد اهمیت خاصی داد.به عنوان مثال ترانزیستور به ازای سیگنال ورودی کوچک (Vm <25 mv) رفتار خطی دارد. (بیشتر…)