English

دانلود کتاب انگلیسی ۵۰۴ لغت ضروری ۵۰۴ Absolutely Essential Words

۵۰۴ لغت ضروری

دانلود کتاب انگلیسی ۵۰۴ لغت ضروری ۵۰۴ Absolutely Essential Words

یکی از بهترین کتابها برای یادگیری لغت کتاب ۵۰۴ لغت ضروری است . این کتاب با نام  اصلی۵۰۴  Absolutely Essential Words یکی از منابعی است که اکثر زبان آموزان آن را مطالعه میکنند. کتاب ۵۰۴ لغت ضروری (۵۰۴ Absolutely Essential Words) همچنین یکی از منابغ آزمون پری تافل (pre toefl ) میباشد. این کتاب شامل چهل و دو درس است که در هر درس به تعداد ۱۲ - دوازده لغت ضروری را با مثال توضیح داده است . هر لغت نیز سه تا مثال دارد برای فهم و درک بهتر معنی آن . یکی از نقاط بارز و مثبت کتاب ۵۰۴ Absolutely Essential Words تکرار لغت های درس های قبلی در درس های آتی است و شما لغت های درس های قبلی را به دفعات در درس های جدید مرور میکنید تا در ذهن شما ماندگار شود. هر درس تعدادی تمرین دارد که بعد از مطالعه لغت ها و یادگیری آنها  لازم است این تمرینات به طور مرتب انجام شود. به عقیده من هر کس لغت های اصلی و فرعی کتاب ۵۰۴ لغت ضروری  را به صورت کامل یاد بگیرد تقریبا نزدیک ۲۰۰۰ لغت ( علاوه بر لغت های که خود شخص میداند) به دایره لغات شخص اضافه میشود. برای حمایت از ما روی بنرهای تبلیغاتی کلیک کنید. همچنین میتوانید کتاب های زیر را در مورد انگلیسی یاد بگیرید.

دانلود کتاب Tactics-for-Listening developing

(بیشتر…)

پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)”

[caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)"[/caption] شكر و سپاس خد ا را كه چها ر كتاب از پنج كتاب قانون در طب ر ا به پايان رسانيدم و ب ر صفحات اين چهار كتاب مهمترين مسايل را در باره علم طب از حيث نظري و عملي  كه سلامت انسان را حفظ كند و اگر بيمار شد بهبودي را باز گرداند  به رشته تحرير كشيديم، اينك وقت آن است كه در كتاب پنجم (آخرين كتاب قانون در ط ب) به ذكر داروهاي تركيبي بپردازيم و آن را شبيه داروخان هاي معتبر نسبت به چهار كت اب سابق درآوريم. (بیشتر…)

پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)”

[caption id="attachment_4068" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)"[/caption] فن اول: تبها به طور عام فن دوم: پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها فن سوم: ورم و جوش فن چهارم: گسستگي پيوندها به جز شكست و بستكه فن پنجم: شكسته بندي فن ششم: بحثي مختصر و مفيد در باره سمها فن هفتم: آرايش و پيرايش ..... (بیشتر…)