دانلود کتاب ” اصول کنکور “

دانلود کتاب " اصول کنکور "

دانلود کتاب ” اصول کنکور ” سرفصل ها : 1. استفاده از توانایی 2. اصول اساسی مطالعه 3. ایام عید 4. برنامه ریزی برای پیشرفت 5. برنامه کاری کلی 6. تمرکز حواس 7. دلایل عدم پیشرفت 8. روز کنکور 9. روشهای کنترل اضطراب 10. روند ادامه برنامه 11. عوامل کاهنده روحیه 12. فرصت بازنگری 13.… ادامه خواندن دانلود کتاب ” اصول کنکور “

دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر به همراه کلید سوالات 86

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر سال 87  که در بهمن ماه سال 86 برگزار شده است ، ارائه می شود .  

دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه کلید سوالات 87

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق سال 87  که در بهمن ماه سال 86 برگزار شده است ، ارائه می شود .  

دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه کلید سوالات 90

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق سال 90  که در بهمن ماه سال 89 برگزار شده است ، ارائه می شود .