دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر به همراه کلید سوالات 86

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر سال 87  که در بهمن ماه سال 86 برگزار شده است ، ارائه می شود .  

دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه کلید سوالات 87

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق سال 87  که در بهمن ماه سال 86 برگزار شده است ، ارائه می شود .