دانلود کتاب نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر فالون دافا

 به دلیل مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران کتاب از سایت حذف شد دانلود کتاب نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر  فالون دافا لی هنگجی (برای خواندن ادامه، فایل را دانلود کنید)

به برنامه ریزی اهمیت دهید

به برنامه ریزی اهمیت دهید   مدیریت زمان یعنی اهمیت دادن به برنامه ریزی، آیا هرگز راجع به برنامه ریزی اوقات فراغت خود فکر کرده اید؟ اغلب ما روزهای خود را بدون برنامه ریزی سپری می کنیم. برای استفاده بهینه از اوقات فراغت خود به توصیه های زیر توجه کنید: ۱- برنامه ریزی روزانه اگر… ادامه خواندن به برنامه ریزی اهمیت دهید