شبکه

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته کتابی از دانشگاه علم و صنعت آدرس دهی - مسیر یابی - پروتکل مسیر یابی - multicasting -  روش های سوئیچ داده  - شبکه های  ATM  و  framerelay - ISA DIFFSERV و  MPLS - IP - UDP - TCP -  شبکه ها بی سیم - امنیت شبکه (بیشتر…)