دلایل مهم بودن وعده غذایی صبحانه

اهمیت خوردن صبحانه - worldbook.ir

در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا” صبحانه، مهم ترین وعده غذایی ما محسوب می شود؟ خوردن و یا نخوردن صبحانه مزایا و خطراتی را در پی خواهد داشت، در واقع پس از خوابیدن و ۸ تا ۱۰ ساعت وقفه در سوخت رسانی بدن که به نوعی بیشترین وقفه میان… ادامه خواندن دلایل مهم بودن وعده غذایی صبحانه