افراد موفق چگونه تصمیم های بهتر و هوشمندانه میگیرند

افراد موفق

افراد موفق چگونه تصمیم های بهتر و هوشمندانه میگیرند روزهای  زیادی ما با جریانی مداوم از تصمیم گیری های مختلف همراه اند. پژوهشی از سوی دانشگاه کلمبیا نشان می دهد ما روزانه دست کم با ۷۰ تصمیم گیری مختلف مواجه می شویم. برخی از این تصمیم ها جزئی هستند، مثل اینکه غذا چه بخوریم یا از چه… ادامه خواندن افراد موفق چگونه تصمیم های بهتر و هوشمندانه میگیرند