كلید

کلید يا سوئيچ وسیله ای است برای قطع و وصل جریان .با اعمال جریان (یا ولتاژ )و یا عدم اعمال می توان به مداری دستور داد که کاری را انجام دهد .با توجه به اینکه هر مداری برای کاری ساخته شده و برای انجام کارش به انرژی نیاز دارد ؛ تا ما به یک مدار… ادامه خواندن كلید

جریان مستقیم

ساده‌ترین مولد برق مستقیم باتری یا پیل شیمیایی است که انرژی شیمیایی ذخیره شده در بعضی مواد را به صورت یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو قطب باتری آزاد می‌کند. به عنوان یک پیل بسیار ساده می‌توانید یک ورقه از جنس مس و یک ورقه از جنس روی را درون یک سیب زمینی فرو کنید… ادامه خواندن جریان مستقیم

LDR

  LDR LDRبه مقاومتهایی گفته میشود که در برابر شدت تابش نور حساس بوده و مقدار مقاومتشان تابع نور است به صورتی که با افزایش نور مقدار مقاومتشان کاهش یافته و با کاهش میزان نور تابشی مقدار مقاومتشان افزایش میابد.معمولا مقاومتهایی که در بازار موجود هستند در شدت نور عادی(محیط در روز)مقدار مقاومتشان در حدود… ادامه خواندن LDR