دانستنی ها در مورد ماه

ماه - moon

    ماه تنها قمر طبیعی زمین وپنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی، چندمیلیارد سال است که به دور زمین می چرخد. هزاران سال است که انسان آن را نظاره نموده و به عنوان نشانی از خداوند به آن احترام گذاشته است. او همواره در این رویا بوده که روزی بتواند به این جهان همسایه سفر کند.

تصاویر شگفت انگیز ناسا از فضا

تصاویر شگفت انگیز ناسا از فضا

تصاویر فوق العاده زیبا از فضا که توسط ماهواره های ناسا گرفته شده است. و ما چند نمونه از آنها را انتخاب ودر معرض دید قرار دادیم