دانلود کتاب انگلیسی Deal_near_for_Greek_economy

دانلود کتاب انگلیسی Deal_near_for_Greek_economy

دانلود کتاب آموزش انگلیسی 2 English Cats and Dog همراه با فایل صوتی

 با عرض پوزش این کتاب از سرور پاک شده و نسخه اصلی نیز موجود نیست یک کتاب جایگزین به زبان انگلیسی قرار دادیم دانلود کتاب funny in farsi book

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English Cats and Dog همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English Cats and Dog  همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English partment Huntin همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English partment Huntin  همراه با فایل صوتی در این درس می اموزید چطور میشود از صاحبخانه پرسید که ایا خانه خالی دارد؟ چطور درباره هزینه های مرتبط با اجاره آپارتمان صحبت کنیم ، از جمله قیمت اجاره ، پول پیش و هزینه های عمومی هنگام امضای قرارداد چطور میتوانیم انواع مختلف… ادامه خواندن دانلود کتاب آموزش انگلیسی English partment Huntin همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English College Schedules همراه با فایل صوتی

    در این درس یاد میگیرید چطور نظر افراد را درباره برنامه درسی شان بپرسید چطور از یکی بپرسیذ چه کلاس و استاد های دارد چطور محاوره ای با ساتفاده از علائم اختصاری در باره کلاسها صحبت کنید چطور درباره استادها و استادیارها عقیده تان را ابزراز کنید