معرفی خودرو خارجی 2016 Nissan Frontier

معرفی خودرو خارجی ۲۰۱۶ Nissan Frontier

هر چند تا چند ماه پیش به نظر نمی رسید که Nissan Frontie خبر بزرگی بیرون دهد ولی آخرین اطلاعات در مورد این انتخاب نشان میدهد که نسل جدید احتمالا با این مدل سال آغاز خواهد شد. با توجه به درز تصاویری از منابع مورد اعتماد ،نیسان قصد دارد این مدل را دوباره باز طراحی کامل… ادامه خواندن معرفی خودرو خارجی 2016 Nissan Frontier

معرفی خودرو خارجی 2016 Hyundai Santa Fe

معرفی خودرو خارجی ۲۰۱۶ Hyundai Santa Fe

معرفی خودرو خارجی 2016 Hyundai Santa Fe شایعات زیادی درباره انتشار 2016 Hyundai Santa Fe شنیده شده است.  پس از راه اندازی اولین خط تجاری این مدل در سال 2000،  به سرعت به یکی از مدل های مهم برای این شرکت تبدیل شد.

معرفی خودرو خارجی 2016 BMW Z4 Hybrid

معرفی خودرو خارجی ۲۰۱۶ BMW Z4 Hybrid

معرفی خودرو 2016 Cadillac SRX

معرفی خودرو ۲۰۱۶ Cadillac SRX

معرفی خودرو 2016 Cadillac SRX