آموزشی

چگونگی کمک به فرزندانمان در انجام تکالیف مدرسه

[caption id="attachment_7530" align="aligncenter" width="467"]کمک به انجام تکالیف مدرسه - worldbook..ir کمک به انجام تکالیف مدرسه - worldbook..ir[/caption]   چند توصیه که می بایست والدین در انجام تکلیف مدرسه ی فرزندشان بدانند:  

۱- عدم انجام تکلیف مدرسه را شخصی نگیرید

(بیشتر…)