پزشکی

دلایل مهم بودن وعده غذایی صبحانه

در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا" صبحانه، مهم ترین وعده غذایی ما محسوب می شود؟ خوردن و یا نخوردن صبحانه مزایا و خطراتی را در پی خواهد داشت، در واقع پس از خوابیدن و ۸ تا ۱۰ ساعت وقفه در سوخت رسانی بدن که به نوعی بیشترین وقفه میان وعده های غذایی محسوب می شود نیاز بدن را به مواد غذایی زیاد می کند. [caption id="attachment_7493" align="aligncenter" width="500"]اهمیت خوردن صبحانه - worldbook.ir اهمیت خوردن صبحانه - worldbook.ir[/caption] (بیشتر…)