دانلود کتاب معماری سازمانی ویژه مدیران

دانلود کتاب معماری سازمانی ویژه مدیران

دانلود کتاب نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام دانلود کتاب

نظام اقتصادی اسلام دانلود کتاب    دانلود کتاب نظام اقتصادی اسلام نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی. مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش… ادامه خواندن دانلود کتاب نظام اقتصادی اسلام