دانلود آهنگ مذهبی چنگ دل از غلام کویتی پور

غلام کویتی پور - WORLDBOOK.IR

اثر معروف چنگ دل از غلام کویتی پور چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است وآتش میزند

دانلود آهنگ مذهبی اسم اعظم از غلام کویتی پور

غلام کویتی پور- worldbook.ir

آهنگی مذهبی با سبک خاص ویژه آمدن محرم این آهنگ یکی از معروفترین مدیحه سرایی هایهای استاد کویتی پور میباشد.