مجله

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم – شهریور 94

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم – شهریور  94

 

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - شهریور  94
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم – شهریور 94

…………………………….

 [نوع فایل: PDF]

[تعداد صفحه: “42]

[box type=”download” align=”aligncenter” ]{download دانلود با لینک مستقیم :

  nashrieh (1,0 مگابایت :اندازه فایل , تعداد دانلود: 631)

}[/box]

پسوورد در صورت نیاز: www.woldbook.ir

……………………………………………………………………………..


 ادامه جدول
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٠» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
ffv پآپ
معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناّوری
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار
شهریور 1394
شامل گروههای:
علوم انسانی 
فنی و مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی 
علوم پایه 
هنر و معماری 
لغو اعتبار شده 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
« نشریات علوم انسانی » تاریخ
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اسناد بهارستان – کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
علمی – ترویجی
دی 91
منصوره اتحادیه
.2
پژوهشنامه تاریخ اسلام  انجمن ایرانی تاریخ اسلام
علمی  پژوهشی
خرداد 90
فاطمه جان احمدی
.3
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با
همکاری انجمن ایرانی تاریخ
علمی  ترویجی
خرداد 91
شهرام یوسفی فر
.4
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 74
احمد بادکوبه هزاوه
.5
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاهها
علمی  پژوهشی
خرداد 91
محمدرضا نصیری
.6
پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی – پژوهشی
فروردین 91
محمد ابراهیم زارعی
.7
پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
مرتضی نورایی
.8
پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی  پژوهشی
فروردین 91
اللهیار خلعت بری
.9
پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
منصور صفت گل
.10
تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  پژوهشی
تیر 80
علی محمد ولوی
.11
تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
عطاء اله حسنی
.12
تاریخ روابط خارجی  وزارت امور خارجه
علمی- ترویجی
خرداد 83
محمد علی کاظم بیگی
.13
تاریخ علم  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 87
حسین معصومی همدانی
.14
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه
معارف اسلامی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
فاطمه جان احمدی
.15
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ناصر صدقی
.16
تاریخ و تمدن اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
اسفند 88
هادی عالم زاده
.17
تاریخ و فرهنگ (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
اصغر منتظر القائم
.18
تحقیقات تاریخ اجتماعی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری
دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
خرداد 90
شهرام یوسفی فر
.19
جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق)  پژوهشگاه علوم انسانی
علمی  پژوهشی
اسفند 83
پروین ترکمنی آذر
.20
سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه
علمی – ترویجی
دی 92
نعمت الله صفری فروشانی
.21
مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
کمال الدین نیکنامی
.22
مطالعات تاریخ اسلام  پژوهشکده تاریخ اسلام
علمی  پژوهشی
بهمن 89
مهدی محقق
.23
مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
علمی – ترویجی
پاییز 93
محمدامیر شیخ نوری
.24
مطالعات تاریخ فرهنگی  انجمن ایرانی تاریخ
علمی  پژوهشی
آبان 90
علیمحمد ولوی
.25
مطالعات تاریخی جهان اسلام – جامعه المصطفی العالمیه
علمی – پژوهشی
فروردین 92
نعمت الله صفری فروشانی
.26
Iranian Journal of Archaeological Studies
دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 89
مهدی مرتضوی
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » ادبیات و زبانها
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
ادب پژوهی  دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
دی 87
محرم رضایتی کیشه خاله
.2
ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
غلام عباس رضایی هفتادر
.3
ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
علیرضا حاجیان نژاد
.4
ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهیدباهنر کرمان
علمی  پژوهشی
دی 81
احمد امیری خراسانی
.5
ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
ابوالقاسم رادفر
.6
ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی  پژوهشی
دی 81
محمد صادق بصیری
.7
ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی  پژوهشی
دی 81
محمدرضا صرفی
.8
ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  پژوهشی
تیر 80
مهدی نیک منش

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.9
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی  دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب
علمی  پژوهشی
اسفند 87
امیر بانو مصفا کریمی
.10
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علمی  ترویجی
دی 93
جلیل نظری
.11
پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 84
سید محمد مرندی
.12
پژوهش زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه علو مانسانی و مطالعا تاجتماعی جهاد
دانشگاهی
علمی  پژوهشی
آذر 85
حسینعلی قبادی
.13
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
اله شکر اسدالهی
.14
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان – دانشگاه بین المللی امام خمینی
(ره)
علمی  پژوهشی
مهر 91
امیر رضا وکیلی فرد
.15
پژوهشنامه ادب حماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علمی – پژوهشی
مهر 91
مهدی ماحوزی
.16
پژوهشنامه ادب غنایی  دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی  پژوهشی
اسفند 87
مریم خلیلی جهانتیغ
.17
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
علمی  پژوهشی
آبان 90
احمد رضا یلمه ها
.18
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی – انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
علمی – پژوهشی
مهر 91
مرضیه یحیی پور
.19
پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
بهار 90
حجت رسولی
.20
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
مهر 91
محمود فضیلت
.21
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابق)  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 85
سید علی اصغر میرباقری فرد
.22
پژوهش های ادبی  انجمن زبان و ادبیات فارسی
علمی  پژوهشی
فروردین 82
مهین پناهی
.23
پژوهش های ادبیات تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
فروردین 92
خلیل پروینی
.24
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی – پژوهشی
تیر 92
حمیدرضا میرحاجی
.25
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 84
سید حسن زهرایی
.26
پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد عموزاده
.27
پژوهش های زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
امید طبیب زاده
.28
پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
علی درزی
.29
تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
میر منصور ثروت
.30
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
مهر 90
سعید کتابی
.31
جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
مهدخت پورخالقی
.32
جستارهای زبانی (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
خرداد 80
حمید رضا شعیری
.33
زبان پژوهی (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  پژوهشی
تیر 80
فریده حق بین
.34
زبان شناخت – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
تیر 91
زهره زرشناس
.35
زبانشناسی و گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
مهدی مشکوه الدینی
.36
زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
معصومه معدن کن
.37
زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
عباس عرب
.38
زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
غلامعلی فلاح
.39
زبان و زبان شناسی  انجمن زبان شناسی
علمی  پژوهشی
تیر 84
یحیی مدرسی تهرانی
.40
سبک شناسی نظم و نثر فارسی  موسسه انتشارات امید مجد
علمی  پژوهشی
تیر 89
فاطمه مدرسی
.41
شعر پژوهی (بوستان ادب – علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
مهر 78
محمد حسین کرمی
.42
فنون ادبی  دانشگاه اصفهان  باهمکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
اسحاق طغیانی
.43
کاوش نامه ادیبات تطبیقی – دانشگاه رازی کرمانشاه
علمی  پژوهشی
مهر 91
تورج زینی وند
.44
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)  دانشگاه یزد
علمی  پژوهشی
مرداد 86
مهدی ملک ثابت
.45
کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
تیر 91
ابوالقاسم رادفر
.46
لسان مبین  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 89
احمد پاشا زانوس
.47
زبان و ادب سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی )  متن پژوهی ادبی
علمی  ترویجی
مرداد 82
عباسعلی وفایی
علمی  پژوهشی
تیر 89
.48
متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
حسین آقا حسینی
.49
مطالعات ادبیات تطبیقی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی  ترویجی
دی 89
بهرام مقدادی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.50
مطالعات ادبیات کودک  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات
فارسی
علمی  پژوهشی
آبان 88
سعید حسام پور
.51
مطالعات ایرانی  دانشگاه کرمان
علمی  ترویجی
مرداد 84
شمس الدین نجفی
.52
مطالعات ترجمه  خصوصی
علمی  پژوهشی
مرداد 84
فرزانه فرحزاد
.53
مطالعات زبان فرانسه – دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
تیر 91
محمودرضا گشمردی
.54
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه – دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 91
حسن فروغی
.55
مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
بهزاد قنسولی
.56
مطالعات بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابق)  دانشگاه سمنان  با همکاری انجم ن زبان و
ادبیات فارسی
علمی  ترویجی
شهریور 83
محمد غلامرضایی
.57
مطالعات شبه قاره  دانشگاه سیستان وبلوچستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 88
عباس کی منش
.58
نامه فرهنگستان  فرهنگستان زبان و ادب فارسی
علمی  پژوهشی
بهمن 78
احمد سمیعی (گیلانی)
.59
نقد ادب معاصر عربی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 90
محمدعلی آذرشب
.60
نقد ادبی  مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
شهریور 89
محمود فتوحی رودمعجنی
.61
نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق )  دانشگاه
شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
جلال سخنور
.62
Iranian Journal of Applied Language Studies
دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن زبانشناسی ایران
علمی  پژوهشی
آبان 88
علی اصغر رستمی ابوسعیدی
.63
Iranian Journal of Applied Linguistics
زبان شناسی کاربردی  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
دی 81
محمد حسین کشاورز
.64
Issues in Language Teaching- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاهها
علمی  پژوهشی
تیر 91
ضیاءالدین تاج الدین کاوردی
.65
Journal of English Language Teaching and Learning
مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
مسعود رحیم پور
.66
Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی – پژوهشی
Fall 2011
علیرضا جلیلی فر
.67
Journal of Teaching Language Skills
آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
مهر 78
جلال رحیمیان
.68
Plume قلم  انجمن زبان و ادبیات فرانسه
علمی  پژوهشی
اسفند 83
نسرین خطاط
.69
Teaching English Language
آموزش زبان انگلیسی  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 83
سیدضیا الدین تاج الدین
.70
آفاق الحضاره الاسلامیه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
صادق آیینه وند
.71
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علمی  پژوهشی
فروردین 91
سیدمحمد حسینی
.72
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه  انجمن زبان و ادبیات عربی
علمی  پژوهشی
آبان 83
فرامرز میرزایی
.73
اللغه العربیه و آدابها  پردیس قم دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 88
فیروز حریرچی
.74
بحوث فی اللغه العربیه  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 90
محمد خاقانی
.75
دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی  ترویجی
پاییز 90
نادر نظام تهرانی
.76
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها  دانشگاه سمنان  با همکاری دانشگاه تشرین سوریه
علمی  پژوهشی
آبان 90
محمود خورسندی
.77
دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس
علمی – پژوهشی
خرداد 93
خلیل پروینی
« نشریات علوم انسانی » علوم سیاسی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آفاق امنیت – دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
مهر 90
سید یحیی صفوی
.2
امنیت دفاعی – دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
علمی – ترویجی
فروردین 92
حسین عصاریان نژاد
.3
امنیت ملی – دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی  پژوهشی
دی 91
حسین عصاریان نژاد
.4
پژوهش اطلاعاتی  امنیتی  دانشکده اطلاعات
علمی  پژوهشی
آبان 89
جواد شیخ زادگان

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «۴» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.5
پژوهش سیاست نظری  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
علمی  پژوهشی
شهریور 89
احمد دوست محمدی
.6
پژوهشنامه انقلاب اسلامی  دانشگاه همدان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
دی 90
جلال درخشه
.7
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد
علمی – پژوهشی
مهر 91
محسن خلیلی
.8
پژوهشنامه روابط بین الملل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی – پژوهشی
مهر 91
حبیب الله ابوالحسنی شیرازی
.9
پژوهشنامه علوم سیاسی  انجمن علوم سیاسی
علمی  پژوهشی
آذر 85
مجتبی مقصودی
.10
پژوهشهای انقلاب اسلامی – انجمن علمی انقلاب اسلامی
علمی – پژوهشی
مهر 91
محمدرضا مجیدی
.11
پژوهشهای حفاظتی امنیتی – دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
فروردین 91
برزو فرهی بوزنجانی
.12
پژوهشهای راهبردی سیاست – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی – پژوهشی
تیر 92
ابراهیم برزگر
.13
پژوهشهای روابط بین الملل  انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
علمی  پژوهشی
خرداد 90
رضا سیمبر
.14
پژوهش های سیاست اسلامی – پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع)
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 92
مرتضی شیرودی
.15
پژوهشهای سیاسی جهان اسلام – انجمن مطالعات جهان اسلام
علمی  پژوهشی
تیر 91
حمید رضا ملک محمدی
.16
تحقیقات سیاسی بین المللی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
علمی – پژوهشی
مهر 91
محمود کتابی
.17
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام- دانشگاه شاهد
علمی – پژوهشی
تابستان 92
زاهد غفاری
.18
جستارهای سیاسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
فروردین 89
غلامرضا خواجه سروی
.19
دانش سیاسی  دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
مرداد 87
اصغر افتخاری
.20
دولت پژوهی- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان
94
شجاع احمدوند
.21
راهبرد  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی  پژوهشی
بهمن 88
محمدرحیم عیوضی
.22
راهبرد دفاعی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
علمی  پژوهشی
اسفند 89
سیدضیاء الدین قاضی زاده فرد
.23
روابط خارجی  پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی  پژوهشی
شهریور 89
سید کاظم سجاد پور
.24
رهیافت انقلاب اسلامی  خصوصی
علمی  ترویجی
اسفند 88
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
علمی  پژوهشی
دی 90
.25
رهیافتهای سیاسی و بین المللی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
حسین پوراحمدی میبدی
.26
سیاست (حقوق و علوم سیاسی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 84
مصطفی ملکوتیان
.27
سیاست جهانی – دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل
علمی – پژوهشی
مهر 91
رضا سیمبر
.28
سیاست خارجی  وزارت امور خارجه
علمی  ترویجی
دی 81
سید رسول موسوی
.29
سیاست دفاعی  دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  ترویجی
مهر 82
سیدیحیی رحیم صفوی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
.30
علوم سیاسی  دانشگاه باقرالعلوم (ع)
علمی  ترویجی
خرداد 87
احمد واعظی
.31
مجلس و راهبرد  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسن سبحانی
.32
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز  مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت
امورخارجه
علمی  ترویجی
اسفند 81
سهراب شهابی
علمی  پژوهشی
تیر 91
.33
مطالعات اوراسیای مرکزی- دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
الهه کولایی
.34
مطالعات اطلاعاتی  دانشکده اطلاعات
علمی  ترویجی
آبان 89
ابراهیم متقی
.35
مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ها
علمی  پژوهشی
اسفند 88
منوچهر محمدی
.36
مطالعات بیداری اسلامی – سازمان بسیج اساتید
علمی  ترویجی
مهر 91
ابراهیم برزگر
.37
مطالعات بین المللی  خصوصی
علمی  ترویجی
مرداد 85
محمود منشی پور
.38
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی – دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی – پژوهشی
تیر 91
محمد حسن صادقی مقدم
.39
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی  سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
علمی  ترویجی
دی 89
غلامرضا محمد نسل
.40
مطالعات خاور میانه- مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
علمی  ترویجی
بهار 91
حمید احمدی
.41
مطالعات دفاعی استراتژیک  دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی  پژوهشی
فروردین 87
محمدرحیم عیوضی
.42
مطالعات راهبردی  پژوهشکده مطالعات راهبردی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
امیر محمد حاجی یوسفی
.43
مطالعات راهبردی بسیج – پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
علمی  پژوهشی
مهر 91
خدابخش احمد نوده
.44
مطالعات سیاسی جهان اسلام – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
فروردین 91
محمد رحیم عیوضی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «۵» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.45
مطالعات قدرت نرم – سازمان بسیج اساتید با همکاری دانشگاهها
علمی  پژوهشی
تیر 91
علی اصغر افتخاری
.46
مطالعات ملی  موسسه مطالعات ملی
علمی  پژوهشی
اسفند 84
ابرهیم برزگر
.47
Iranian Review of Foreign Affairs
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی  پژوهشی
اسفند 90
سید محمدکاظم سجادپور
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » علوم اجتماعی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
حسن احدی
.2
دانشکده علوم و فنون فارابی  امنیت پژوهی
علمی  ترویجی
تیر 89
حمید احمدی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
.3
انتظام اجتماعی  دانشگاه علوم انتظامی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 87
عزت اله سام آرام
.4
انسان شناسی (نامه انسان شناسی سابق)  انجمن انسان شناسی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 83
جلال الدین رفیع فر
.5
بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
علیرضا محسنی تبریزی
.6
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های
دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 88
جعفر هزار جریبی
.7
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی – دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
فروردین 91
محمد جواد سبحانی فر
.8
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی– پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
علمی  پژوهشی
فروردین 90
سیدفضل اله موسوی
.9
پژوهشنامه خراسان بزرگ-دانشگاه امام رضا
علمی  پژوهشی
اسفند 90
عزت اله عزتی
.10
پژوهشنامه زنان – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
بهار 90
محمدرضا جوادی یگانه
.11
پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
علمی – ترویجی
فروردین 91
اقبال زارعی
.12
پژهشنامه مطالعات مرزی – مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
علمی – پژوهشی
مهر 92
عباس خورشیدی
.13
پژوهشهای ارتباطی  سازمان صدا و سیما
علمی  پژوهشی
دی 87
اسماعیل سعدی پور بیابانگرد
.14
پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی– دانشگاه علوم انتظامی
علمی  پژوهشی
آذر 91
جعفر هزار جریبی
.15
پژوهشهای انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
ناصر فکوهی
.16
پژوهشهای ایران شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
غلامحسین کریمی دوستان
.17
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی- دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
فروردین 91
علی ربانی خوراسگانی
.18
پژوهشهای جامعه شناسی معاصر – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی  پژوهشی
مهر 91
اسدا… نقدی
.19
پلیس زن  مجتمع آموزش عالی کوثر
علمی  ترویجی
مرداد 87
عذرا جارالهی
.20
تحقیقات فرهنگی ایران  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
علمی  پژوهشی
خرداد 87
سید سعید رضا عاملی
.21
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
مصطفی اجتهادی
.22
توسعه اجتماعی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
زمستان 90
عبدالحسین نبوی
.23
توسعه محلی (روستایی – شهری) (توسعه روستایی سابق) (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه
تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
مهدی طالب
.24
جامعه پژوهی فرهنگی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
فروردین 90
احمد کتابی
.25
جامعه شناسی آموزش و پرورش (مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش سابق)
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
علمی  ترویجی
دی 89
سوسن باستانی
.26
جامعه شناسی ایران  انجمن جامعه شناسی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 81
فرهنگ ارشاد
.27
جامعه شناسی تاریخی – دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
پاییز 90
سعید معیدفر
.28
جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
علی ربانی خوراسگانی
.29
جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
اعظم راودراد
.30
جامعه، فرهنگ، رسانه  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علمی  ترویجی
اسفند 90
علی ربیعی
.31
جمعیت  سازمان ثبت احوال
علمی  ترویجی
آبان 77
محمدجواد محمودی
.32
جهانی رسانه – دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 90
حمید عبدالهیان

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «۶» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.33
دانشگاه علوم انتظامی  با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران  دانش انتظامی
علمی  ترویجی
آذر 83
حسین آقایی نیا
علمی  پژوهشی
خرداد 87
.34
دین و ارتباطات- دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
بهار 90
حسن بشیر
.35
راهبرد اجتماعی – فرهنگی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی  پژوهشی
فروردین 91
مهرداد نوابخش
.36
راهبرد فرهنگ  شورای عالی انقلاب فرهنگی
علمی  پژوهشی
مهر 88
محمد رضا مخبر دزفولی
.37
راهور  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
علمی  ترویجی
تیر 88
حمید سوری
.38
رسانه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
علمی  ترویجی
دی 86
محمد سلطانی فر
.39
رسانه و فرهنگ- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
سیدحسن حسینی سروری
.40
رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم بهزیستی  باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 83
محمدجواد زاهدی مازندرانی
.41
روش شناسی علوم انسانی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی  پژوهشی
دی 87
محمد تقی ایمان
.42
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان سابق)  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهمن 82
سهیلا صادقی فسائی
.43
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق)  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهمن 82
عزت ملا ابراهیمی
.44
زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  با همکاری
انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان
علمی  پژوهشی
خرداد 90
حبیب احمدی
.45
علوم اجتماعی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
علی یوسفی
.46
علوم و فنون نظامی  دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا
علمی  ترویجی
اسفند 89
فرهاد جاویدراد
.47
دانشگاه علامه طباطبایی  فصلنامه علوم اجتماعی
علمی  ترویجی
خرداد 83
مرتضی فرهادی
علمی  پژوهشی
تیر 86
.48
فرهنگ ایلام  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام
علمی  ترویجی
مهر 90
محمد علی اکبری
.49
فرهنگ در دانشگاه اسلامی (دانشگاه اسلامی سابق)  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
علمی  ترویجی
تیر 86
سید رضا سید جوادین
علمی  پژوهشی
دی 90
.50
کارآگاه  معاونت آگاهی ناجا
علمی  ترویجی
دی 86
محمود تولایی
.51
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)  پژوهشکده امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
تیر 86
سیدمحمدموسوی بجنوردی
.52
مسائل اجتماعی ایران (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سید حسین سراج زاده
.53
مطالعات اجتماعی  روانشناختی زنان( مطالعات زنان سابق)  دانشگاه الزهرا(س)
علمی  پژوهشی
دی 83
خدیجه سفیری
.54
مطالعات اجتماعی ایران  انجمن جامعه شناسی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 87
سوسن باستانی
.55
مطالعات امنیت اجتماعی  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
علمی  پژوهشی
تیر 89
غلامرضا غفاری
.56
مطالعات بین المللی پلیس  پلیس بین الملل ناجا
علمی  ترویجی
آبان 90
حمید سوری
.57
مطالعات پژوهشی راهور – دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
علمی  پژوهشی
آبان 91
محمود صفارزاده
.58
مطالعات پیشگیری از جرم  پلیس پیشگیری نیروی انتظامی
علمی  ترویجی
تیر 89
حسین غلامی
.59
مطالعات توسعه اجتماعی ایران  دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
آبان 90
غلامعباس توسلی
.60
مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی- موسسه آموزش عالی سبز با همکاری انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علمی  پژوهشی
خرداد 91
محمود شارع پور
.61
مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
یوسفعلی اباذری
.62
مطالعات جامعه شناختی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
علمی – پژوهشی
اسفند 91
فریدون وحیدا
.63
مطالعات زن و خانواده – دانشگاه الزهرا (س)
علمی – پژوهشی
مهر 91
انسیه خزعلی
.64
مطالعات راهبردی جهانی شدن – مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
علمی  پژوهشی
بهار 91
سید مهدی الوانی
.65
مطالعات راهبردی زنان  شورای فرهنگی اجتماعی زنان
علمی  پژوهشی
مرداد 87
طوبی کرمانی
.66
مطالعات فرهنگ  ارتباطات  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهن گو
ارشاداسلامی  باهمکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات
علمی  پژوهشی
آبان 90
اعظم راود راد
.67
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
علمی  ترویجی
شهریور 91
زهرا علیزاده بیرجندی
.68
مطالعات فرهنگی و ارتباطات  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات
علمی  پژوهشی
آذر 85
هادی خانیکی
.69
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی  پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری
علمی  پژوهشی
آبان 88
عباس منوچهری
.70
مطالعات میان فرهنگی – دانشگاه آزاد اسلامی
علمی  پژوهشی
دی 90
نوذر شفیعی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٧» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.71
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران – موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
مهر 91
محمدرضا جوادی یگانه
.72
نامه انجمن جمعیت شناسی  انجمن جمعیت شناسی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 87
حبیب اله زنجانی
.73
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 80
حسین کچوئیان
.74
رساله التقریب  مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
علمی  ترویجی
اردیبهشت 78
محمدمهدی تسخیری
.75
العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
تیر 83
عباس منوچهری
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » علوم قرآن و حدیث
ردی
ف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آموزه های قرآنی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علمی  پژوهشی
خرداد 91
سیدمحمدباقر حجتی
.2
پژوهش دینی  خصوصی  با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 84
مجید معارف
.3
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن – دانشگاه پیام تور با همکاری دانشگاه ها
علمی  پژوهشی
مهر 91
عبدالهادی فقهی زاده
.4
پژوهشنامه نهج البلاغه – دانشگاه بوعلی سینا همدان با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
فروردین 92
علی باقر طاهری نیا
.5
پژوهشنامه قرآن و حدیث  انجمن علوم قرآن و حدیث
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 86
عباس همامی
.6
پژوهشنامه علوی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
علیرضا میرزامحمد
.7
پژوهشنامه معارف قرآنی – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  ترویجی
فروردین 92
سالار منافی اناری
.8
پژوهشهای زبانشناختی قرآن – دانشگاه اصفهان
علمی – پژوهشی
فروردین 91
نصراله شاملی
.9
پژوهشهای ادبی- قرآنی – دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی – پژوهشی
فروردین 92
محسن ذوالفقاری
.10
پ ژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 74
منصور پهلوان
.11
پژوهشهای نهج البلاغه-بنیاد نهج البلاغه
علمی  پژوهشی
شهریور 91
منصور پهلوان
.12
تحقیقات علوم قرآن و حدیث  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  پژوهشی
تیر 86
فتحیه فتاحی زاده
.13
حدیث پژوهی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 87
سید رضا مودب
.14
سراج منیر- دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  ترویجی
فروردین 92
سالار منافی اناری
.15
سفینه  موسسه فرهنگی نبأ مبین
علمی  ترویجی
تیر 85
منصور پهلوان
.16
علوم حدیث  دانشکده علوم حدیث
علمی  پژوهشی
مهر 85
مهدی مهریزی
.17
علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سید کاظم طباطبایی
.18
قرآن پژوهی خاورشناسان  جامعه المصطفی العالمیه
علمی  ترویجی
اسفند 89
محمدعلی رضایی اصفهانی
.19
قرآن و علم  جامعه المصطفی العالمیه
علمی  ترویجی
دی 90
محمدعلی رضایی اصفهانی
.20
فرهنگ رضوی – بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با همکاری پژوهشگاه
فرهنگ، هنر و ارتباطات
علمی – پژوهشی
فروردین 92
جلال درخشه
.21
کتاب قیم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 89
محمد کاظم شاکر
.22
مشکوه  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
علمی  ترویجی
تیر 80
محمدمهدی رکنی یزدی
.23
مطالعات تفسیری – دانشگاه معارف اسلامی
علمی  پژوهشی
دی 90
سیدرضا مودب
.24
مطالعات قرائت قرآن – جامعه المصطفی العالمیه
علمی  ترویجی
دی 92
محمد فاکر میبدی
.25
مطالعات قرآن و حدیث – دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
مهر 90
مهدی ایزدی مبارکه
.26
مطالعات قرآنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی – ترویجی
تیر 91
مهدی ممتحن
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٨» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
« نشریات علوم انسانی » اخلاق
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اخلاق وحیانی – پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
علمی  پژوهشی
تیر 92
احمد احمدی
« نشریات علوم انسانی » ادیان، مذاهب و عرفان
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 74
قربان علمی
.2
پژوهشنامه ادیان  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
اسفند 90
سید فتح اله مجتبایی
.3
پژوهشنامه عرفان  انجمن علمی عرفان اسلامی
علمی  پژوهشی
دی 90
قاسم کاکایی
.4
شیعه شناسی  موسسه شیعه شناسی
علمی  پژوهشی
مرداد 87
سید محمدباقر حجتی
.5
عرفان اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علمی – پژوهشی
تیر 91
جعفر علمی
.6
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی – دانشگاه مذاهب اسلامی
علمی – ترویجی
دی 92
حامد صدقی
.7
مطالعات عرفانی  دانشگاه کاشان
علمی  پژوهشی
خرداد 87
محمود عابدی
.8
معرفت ادیان – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
مهر 90
محمد علی شمالی
.9
دانشگاه ادیان و مذاهب –Religious Inquiries
علمی – پژوهشی
Winter 2012
محسن جوادی
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » فلسفه و کلام
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آموزه های فلسفه اسلامی – دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی
علمی – پژوهشی
فروردین 90
رضا اکبریان
.2
آینه معرفت  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
دی 86
محمد علی شیخ
.3
اخلاق در علوم و فناوری  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
علمی  پژوهشی
مرداد 84
داریوش فرهود
.4
الهیات تطبیقی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 88
مهدی دهباشی
.5
اندیشه دینی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
قاسم کاکائی
.6
اندیشه نوین دینی  نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها
علمی  پژوهشی
تیر 86
احمد بهشتی
.7
انسان پژوهی دینی  مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
علمی  پژوهشی
دی 90
اسحاق طاهری
.8
پژوهشنامه اخلاق  دانشگاه معارف اسلامی  نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها
علمی  پژوهشی
اسفند 90
احدفرامرز قراملکی
.9
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق)  دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
تیر 86
رضا اکبری
.10
پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق)  انجمن معارف اسلامی
علمی  پژوهشی
آبان 83
محسن جوادی
.11
پژوهشهای اعتقادی کلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علمی  پژوهشی
فروردین 91
محمدحسن قدردان ملکی
.12
پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد اصغری
.13
پژوهشهای فلسفی  کلامی  دانشگاه قم
علمی  پژوهشی
مرداد 84
احمد بهشتی
.14
پژوهشهای علم و دین – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
فروردین 89
عبدالرزاق حسامی فر
.15
پژوهشهای هستی شناختی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری
دانشگاههای دیگر
علمی  پژوهشی
شهریور 91
عین اله خادمی
.16
تاریخ فلسفه  انجمن علمی تاریخ فلسفه
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسین کلباسی اشتری
.17
تاملات فلسفی – دانشگاه زنجان
علمی – پژوهشی
فروردین 92
سحر کاوندی
.18
جاویدان خرد  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  با همکاری انجم ن حکمت و
فلسفه ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 89
غلامحسین ابراهیمی دینانی
.19
جستارهای فلسفه دین – انجمن علمی فلسفه دین ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حمیدرضا آیت الهی
.20
حکمت سینوی (مشکوه النور)  دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران
علمی  پژوهشی
خرداد 88
سیدحسن سعادت مصطفوی
.21
حکمت صدرایی – دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاههای دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 91
رضا اکبری

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٩» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.22
حکمت معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
خرداد 91
حمیدرضا آیت الهی
.23
حکمت و فلسفه  دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
مهر 88
حسین کلباسی
.24
خردنامه صدرا  بنیاد حکمت اسلامی صدرا
علمی  پژوهشی
آذر 85
سیدمحمدحسینی خامنه ای
.25
شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
خرداد 80
نصراله حکمت
.26
غرب شناسی بنیادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
حسین کلباسی اشتری
.27
فلسفه  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
حسین غفاری
.28
فلسفه دین  پردیس قم دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 87
محمد محمدرضایی
.29
فلسفه علم  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
خرداد 90
سید حسن حسینی سروری
.30
فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سید مرتضی حسینی
شاهرودی
.31
فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 74
عبدالرسول کشفی
.32
خصوصی  قبسات
علمی  ترویجی
خرداد 79
محمد محمدرضایی
علمی  پژوهشی
شهریور 86
.33
متافیزیک (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد علی اژه ای
.34
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
علمی  پژوهشی
فروردین 91
عبدالحسین خسروپناه
.35
منطق پژوهی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
غلامرضا ذکیانی
.36
معرفت  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
علمی  ترویجی
شهریور 86
ابوالفضل ساجدی
.37
معرفت فلسفی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
اسفند 87
رضا اکبریان
.38
معرفت کلامی – موسسه آموزشی امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
مهر 91
ابوالفضل ساجدی
.39
هستی و شناخت – دانشگاه مفید
علمی – پژوهشی
فروردین 93
سید ضیاء موحد
.40
Spektrum Iran- رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
علمی – پژوهشی
N.1،2014
حمیدرضا یوسفی
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » فقه و حقوق
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آموزه های فقه مدنی- دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
محمدواعظ زاده خراسانی
.2
آموزه های حقوق کیفری  دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
علی حسین نجفی
.3
پژوهش حقوق خصوصی – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی – پژوهشی
تیر 92
محمد رضا پاسبان
.4
پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
آذر 85
منصور جباری
.5
پژوهش حقوق کیفری – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی – پژوهشی
تیر 92
حسین غلامی
.6
پژوهشهای حقوق تطبیقی  (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد عیسایی تفرشی
.7
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی – پژوهشکده حقوقی شهر دانش
علمی – پژوهشی
تیر 92
محمد آشوری
.8
پژوهشهای حقوقی  موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش
علمی  ترویجی
مرداد 84
سید قاسم زمانی
.9
پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
علمی  پژوهشی
دی 90
علی اکبر ایزدی فرد
.10
پژوهشهای فقهی- دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حبیب اله طاهری
.11
پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع)
علمی  پژوهشی
مهر 90
نجاد علی الماسی
.12
پژوهشنامه حقوق کیفری- دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
مهر 89
علی حسین نجفی
.13
تحقیقات حقوقی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
تیر 86
منصور امینی
.14
تعالی حقوق – دادسرای عمومی و انقلاب تهران
علمی – ترویجی
اسفند 91
جعفر دولت آبادی
.15
حقوق اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علمی  پژوهشی
بهمن 89
عبدالحسین شیروی
.16
حقوق اداری – مرکز آموزش مدیریت دولتی
علمی  پژوهشی
مهر 92
منوچهر طباطبایی موتمن
.17
حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق)  دانشگاه مفید
علمی  پژوهشی
بهمن 79
ربیعا اسکینی
.18
اندیشه های حقوقی سابق)  پردیس قم دانشگاه تهران )  حقوق خصوصی
علمی  ترویجی
شهریور 82
عبدالحسین شیروی
علمی  پژوهشی
دی 89

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٠» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
« نشریات علوم انسانی » روانشناسی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش در سلامت روانشناختی  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
اسفند 87
علیرضا مرادی
.2
پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی ساب ق) دانشگاه
فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 83
بهرامعلی قنبری
.3
پژوهشهای روانشناختی  خصوصی
علمی  پژوهشی
خرداد 73
رضا زمانی
.4
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 89
محمود ایروانی
.5
پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهمن 82
محمد خدایاری فرد
.6
پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق)  دانشگا ه تبریز  باهمکاری انجمن
روانشناسی ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 83
امیرهوشنگ مهریار
.7
پژوهشهای مشاوره (تازهها و پژوهشهای مشاوره سابق)  انجمن مشاوره ایران
علمی  پژوهشی
آذر 83
باقر ثنایی ذاکر
.8
موسسه مطالعات علوم شناختی  تازه های علوم شناختی
علمی  ترویجی
فروردین 82
علیرضا کیامنش
علمی  پژوهشی
تیر 90
.9
خانواده پژوهی  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
اسفند 86
محمدعلی مظاهری تهرانی
.10
خانواده و پژوهش  پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش  با همکاری انجمن مددکاری
اجتماعی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
شکوه نوابی نژاد
.11
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  با
همکاری انجمن روانشناسی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
اصغر آقایی جشوقانی
.12
دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 79
مهناز مهرابی زاده هنرمند
.13
روانشناسی  انجمن ایرانی روانشناسی
علمی  پژوهشی
دی 83
محمد کریم خداپناهی
.19
دانش حقوق عمومی – مرکز تحقیقات شورای نگهبان
علمی – پژوهشی
مهر 91
سیامک ره پیک
.20
مجله حقوقی بین المللی- دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری
علمی  ترویجی
خرداد 76
عباسعلی کدخدایی
علمی- پژوهشی
فروردین 91
.21
حقوقی دادگستری  قوه قضاییه
علمی  پژوهشی
اسفند 89
حسین میر محمد صادقی
.22
دانش حقوق مدنی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
محمود باقری
.23
دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 83
حسین صابری
.24
دیدگاههای حقوق قضایی  دانشگاه علوم قضایی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
سید مرتضی قاسم زاده
.25
فقه مقارن- دانشگاه مذاهب اسلامی
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان
92
عابدین مومنی
.26
فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدتقی فخلعی
.27
فقه و حقوق اسلامی  (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سید محمدتقی علوی
.28
فقه و حقوق خانواده  دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران
علمی  ترویجی
مهر 89
محمد علی اردبیلی
.29
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 74
علی مظهر قراملکی
.30
مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
مهر 78
علی اصغر حاتمی
.31
مطالعات حقوق بشر اسلامی- سازمان بسیج اساتید
علمی  ترویجی
فروردین 92
خیراله پروین
.32
مطالعات حقوق تطبیقی – موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
سعید حبیبا
.33
مطالعات حقوق خصوصی(حقوق سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 84
محمد حسن صادقی مقدم
.34
مطالعات حقوق عمومی ( حقوق سابق ) دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 93
عباسعلی کدخدایی
.35
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 93
سیدمحمد حسینی
.36
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق- جامعه المصطفی العالمیه
علمی  ترویجی
زمستان 92
کریم عبدالهی نژاد
.37
دانشکده علوم انسانی سابق)  دانشگاه سمنان )  مطالعات فقه و حقوق اسلامی
علمی  ترویجی
شهریور 83
احمد باقری
علمی  پژوهشی
مهر 89

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١١» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.14
روانشناسی افراد استثنایی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 89
حمید علیزاده
.15
روانشناسی بالینی  دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
خرداد 88
ایمان اله بیگدلی
.16
روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق)  دانشگاه شاهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدعلی اصغری مقدم
.17
روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی سابق)  دانشگاه آزاد اسلامی
علمی  پژوهشی
تیر 86
محمدکریم خدپناهی
.18
روانشناسی تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
علی دلاور
.19
روانشناسی سلامت  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
احمد علی پور
.20
روانشناسی کاربردی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
مهر 89
عصمت دانش
.21
روانشناسی مدرسه  دانشگاه محقق اردبیلی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
محمد نریمانی
.22
روانشناسی معاصر  انجمن روانشناسی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 85
محمدعلی بشارت
.23
روانشناسی نظامی  دانشگاه امام حسین (ع)  باهمکاری انجمن روانشناسی نظامی
علمی  پژوهشی
تیر 89
رضا کرمی نیا
.24
روش ها و مدل های روانشناختی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
مهر 91
امیرهوشنگ مهریار
.25
شناخت اجتماعی- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
حسین زارع
.26
علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
علمی  پژوهشی
مهر 86
علی فتحی آشتیانی
.27
علوم روانشناختی  خصوصی
علمی  پژوهشی
دی 83
محمود منصور
.28
فرهنگ مشاوره و روان درمانی(فرهنگ مشاوره سابق) دانشگاه علام هطباطبایی
باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 88
عبداله شفیع آبادی
.29
مشاوره شغلی و سازمانی  دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری انجمن مشاوره ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
سیمین حسینیان
.30
مشاوره کاربردی  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
فروردین 90
غلامرضا رجبی
.31
مشاوره و روان درمانی خانواده  دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 90
نجمه حمید
.32
مطالعات روانشناختی  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  پژوهشی
دی 83
شکوه السادات بنی جمالی
.33
مطالعات روانشناسی بالینی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 89
فرامرز سهرابی اسمرود
.34
مطالعات روانشناسی تربیتی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن ایرانی
روانشناسی
علمی  پژوهشی
تیر 89
بهروز بیرشک
.35
International Journal of Psychology
روانشناسی  انجمن روانشناسی ایران
علمی  پژوهشی
دی 82
حسین شکرکن
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » علوم تربیتی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آموزش در علوم انتظامی-معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
با همکاری دانشگاه ها
علمی  پژوهشی
بهمن 91
سید حمید خداد حسینی
.2
آموزش عالی ایران  انجمن آموزش عالی ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 83
محمدیمنی دوزی سرخابی
.3
آموزش و ارزشیابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علمی  پژوهشی
فروردین 93
سید داود حسینی نسب
.4
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی  با
همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسن احدی
.5
اندازه گیری تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
علی دلاور
.6
اندیشه های نوین تربیتی  دانشگاه الزهرا (س)  با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
علمی  پژوهشی
دی 83
طیبه ماهروزاده
.7
برنامه ریزی درسی نظریه و عمل – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری
دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
مرداد 91
محمد عطاران
.8
بصیرت و تربیت اسلامی – دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
علمی -ترویجی
مهر 90
مجید معارف
.9
پژوهش در برنامه ریزی درسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  با همکاری
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 90
محمد حسین یارمحمدیان
.10
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سمت
علمی  ترویجی
تیر 91
احمد احمدی
علمی  پژوهشی
تیر 91

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٢» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.11
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) وزارت آموزش و پرورش
علمی  پژوهشی
مرداد 84
داریوش فرهود
.12
پژوهش در نظامهای آموزشی  انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 84
فریبرز درتاج
.13
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  انجمن تعلیم و تربیت
علمی  پژوهشی
اسفند 82
علی ذکاوتی قراگوزلو
.14
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  ترویجی
اردیبهشت 86
سعید بهشتی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
.15
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی – دانشگاه پیام نور
علمی  پژوهشی
فروردین 93
حسین زارع
.16
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علمی  پژوهشی
آبان 78
رضا نوروززاده
.17
پژوهش های آموزش و یادگیری – دانشگاه شاهد
علمی – پژوهشی
فروردین 92
مهدی سبحانی نژاد
.18
پژوهشهای انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده – مجتمع آموزشی زنان پلیس دانشگاه
علوم انتظامی امین
علمی – پژوهشی
مهر 92
سیمین حسینیان
.19
پژوهشهای برنامه درسی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی
ایران
علمی  پژوهشی
دی 89
محمد مزیدی
.20
پژوهشهای تربیتی  دانشگاه خوارزمی
علمی  ترویجی
اردیبهشت 80
علی ذکاوتی قراگوزلو
.21
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری – دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
مهر 91
مختار ملک پور
.22
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی ساب ق) دانشگاه فردوسی
مشهد  با همکاری انجمن تعلیم و تربیت
علمی  پژوهشی
خرداد 83
بختیار شعبانی ورکی
.23
تربیت اسلامی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی  پژوهشی
تیر 88
محمد جعفر پاک نیت
.24
تعلیم و تربیت  وزارت آموزش و پرورش
علمی  پژوهشی
شهریور 85
محمود مهرمحمدی
.25
تعلیم و تربیت استثنایی  سازمان آموزش و پرورش
علمی  ترویجی
دی 89
داریوش فرهود
.26
تفکر و کودک – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  پژوهشی
بهار 89
مسعود صفایی مقدم
.27
راهبردهای شناختی در یادگیری- دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان
94
ابوالقاسم یعقوبی
.28
رویکردهای نوین آموزشی  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
تیر 90
احمدرضا نصراصفهانی
.29
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
فروردین 90
محمدرضا بهرنگی
.30
چاپ و نشر – دانشگاه امام رضا(ع)
علمی  ترویجی
دی 90
محمد خزایی
.31
علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 79
یداله مهرعلیزاده
.32
فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده- دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
مرداد 91
زهرا درویزه
.33
مدیریت بر آموزش انتظامی  معاونت آموزشی ناجا  با همکاری انجمن پژوهشهای
آموزشی ایران
علمی  ترویجی
اسفند 87
محمدرضا بهرنگی
.34
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی  دانشگاه شهیدبهشتی
علمی  پژوهشی
بهمن 90
کوروش فتحی واجارگاه
.35
مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
مهر 78
فریده یوسفی
.36
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی – دانشگاه فرهنگیان
علمی  پژوهشی
تیر 91
سید محمد میر کمالی
.37
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی – سازمان سنجش و آموزش کشور
علمی  پژوهشی
فروردین 92
جواد حاتمی
.38
مطالعات برنامه درسی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 84
نعمت اله موسی پور
.39
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 88
کوروش فتحی واجارگاه
.40
مطالعات برنامه ریزی آموزشی  دانشگاه مازندران  باهمکاری انجمن آموزش عالی
ایران
علمی  پژوهشی
آبان 90
ابراهیم صالحی عمران
.41
مهارت آموزی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای- با همکاری انجمن پژوهشهای آموزشی
ایران
علمی – ترویجی
مهر 91
کوروش پرند
.42
ناتوانی های یادگیری  دانشگاه محقق اردبیلی  انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی  پژوهشی
آبان 90
غلامعلی افروز
.43
نامه آموزش عالی – موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
علمی  ترویجی
تابستان 90
ابراهیم خدایی
.44
نوآوری و ارزش آفرینی – جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری
موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان
علمی – پژوهشی
آبان 91
مسعود شفیعی
.45
نوآوریهای آموزشی  وزارت آموزش و پرورش
علمی  پژوهشی
فروردین 83
علیرضا کیامنش

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٣» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آینه میراث  مرکز پژوهشی میراث مکتوب
علمی  ترویجی
اردیبهشت 83
مجدالدین کیوانی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
.2
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات(علوم وفناوری اطلاعات ساب ق)- پژوهشگاه
علوم وفناوری اطلاعات ایران با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
سید رحمت اله فتاحی
.3
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه فردوسی
مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 83
سید رحمت اله فتاحی
.4
ترویج علم  انجمن ترویج علم ایران
علمی  ترویجی
دی 89
رضا منصوری
.5
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور
علمی  پژوهشی
اسفند 88
غلامرضا فدایی عراقی
.6
کتابداری سابق)  )  تحقیقات کتابداری و اطلا عرسانی دانشگاهی
دانشگاه تهران
علمی  ترویجی
اردیبهشت 80
غلامرضا فدایی
علمی  پژوهشی
دی 89
.7
تعامل انسان و اطلاعات – دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
بهار 93
نصرت ریاحی نیا
.8
رهیافت  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علمی  ترویجی
مرداد 84
سیدحسن قدسی پور
.9
سیاست علم و فناوری  مرکز تحقیقات و سیاست علم یکشور  با همکاری انجمن
مدیریت تکنولوژی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 87
سید سپهر قاضی نوری
.10
کتابداری و اطلاع رسانی  آستان قدس رضوی
علمی  پژوهشی
فروردین 84
محمد حسین دیانی
.11
سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا  گنجیه اسناد
علمی  ترویجی
دی 87
سعید رضایی شریف آبادی
علمی  پژوهشی
آبان 89
.12
مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران
علمی  پژوهشی
تابستان 94
محمد ابویی اردکان
.13
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)  دانشگاه شهید چمران
اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 79
عبدالحسین فرج پهلو
.14
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات  سازمان اسنادکتابخانه ملی
علمی  ترویجی
مهر 80
نرگس نشاط
علمی  پژوهشی
آبان 90
.15
International Journal of Information Science& Management مرکز منطقه ای
اطلاع رسانی علوم و فناوری
علمی  پژوهشی
مرداد 87
جعفر مهراد
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » تربیت بدنی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق)  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
مهر 90
حیدر صادقی
.2
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش سابق)  دانشگاه تربیت
معلم
علمی  پژوهشی
آبان 83
عباس بهرام
.3
پژوهش در ورزش دانشگاهی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی  پژوهشی
دی 91
رضا اندام
.4
پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی – پژوهشی
فروردین 92
علی یلفانی
.5
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی  دانشگاه مازندران
علمی  پژوهشی
تیر 88
شادمهر میردار
.6
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  دانشگاه مازندران
علمی  پژوهشی
دی 89
سید محمد حسین رضوی
.7
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی – دانشگاه پیام نور
علمی – پژوهشی
تیر 91
ابوالفضل فراهانی
.8
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  جهاد دانشگاهی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
علی اصغر رواسی
.9
پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزش ی (پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم
حرکتی) دانشگاه بوعلی سیناهمدان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
فروردین 90
غلامرضا شعبانی بهار
.10
رشد و یادگیری حرکتی  ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
فضل اله باقرزاده

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١۴» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.11
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی  پژوهشی
مرداد 83
مهدی نمازی زاده
.12
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی – انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 92
غلامرضا شعبانی بهار
.13
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی- دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
حمید محبی
.14
طب ورزشی (حرکت سابق)- دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
شهریور 91
محمد حسین علیزاده
.15
علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
علی اصغر رواسی
.16
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی  پژوهشی
مرداد 83
حمید رجبی
.17
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
مهر 90
خسرو ابراهیم
.18
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور
علمی – ترویجی
تیر 92
حمید قاسمی
.19
مدیریت ورزشی (حرکت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
حسن اسدی
.20
مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
دی 91
رحیم رمضانی نژاد
.21
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان
علمی – پژوهشی
فروردین 92
سید نصراله سجادی
.22
مطالعات روانشناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی – پژوهشی
مهر 91
سید محمد کاظم واعظ
موسوی
.23
مطالعات طب ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی
علمی  پژوهشی
مرداد 83
رضا رجبی
.24
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند
علمی  پژوهشی
پاییز و زمستان
92
محمداسماعیل افضل پور
.25
مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق)  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی  با همکاری انجمن تربیت بدنی
علمی  پژوهشی
مرداد 83
سیدنصراله سجادی
.26
ورزش و علوم زیست حرکتی  دانشگاه سبزوار
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
محمدرضا حامدی نیا
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » جغرافیا
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان
علمی  پژوهشی
پاییز 90
جعفر میرکتولی
.2
آمایش سرزمین – پردیس قم دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
اسفند 90
محمد محمودی
.3
آمایش محیط  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
علمی  پژوهشی
بهمن 89
بیژن رحمانی
.4
اقتصاد فضا و توسعه روستایی – دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
مهر 91
حسن افراخته
.5
اطلاعات جغرافیایی(سپهر سابق) – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
علمی  پژوهشی
تابستان 93
مهدی مدیری
.6
برنامه ریزی فضایی – دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
تیر 91
اصغر ضرابی
.7
برنامه ریزی منطقه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
تیر 91
علی شکور
.8
برنامه ریزی و آمایش فضا  (مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدرضا حافظ نیا
.9
برنامه ریزی و توسعه گردشگری – دانشگاه مازندران
علمی – پژوهشی
تیر 91
سعید راسخی
.10
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده
جغرافیای انتظامی
علمی – پژوهشی
فروردین 92
رحیم سرور
.11
پژوهش و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
فروردین 91
علی اکبر عنابستانی
.12
پژوهش و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
آبان 90
مسعود تقوایی
.13
پژوهش های اقلیم شناسی  پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی  با همکاری
ایران GIS انجمن سنجش از دور
علمی  پژوهشی
بهمن 88
علی اکبر متکان
.14
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه
تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 80
کرامت اله زیاری
.15
پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهار 93
احمد پوراحمد

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١۵» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.16
پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)  موسسه جغرافیای دانشگاه
تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 80
قاسم عزیزی
.17
پژوهشهای روستایی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
آبان 89
محمد رضا رضوانی
.18
پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی
علمی  پژوهشی
تیر 91
شهرام روستایی
.19
پژوهشهای فرسایش محیطی  دانشگاه هرمزگان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
احمد نوحه گر
.20
تحقیقات جغرافیایی  خصوصی
علمی  پژوهشی
آذر 78
محمدرضا کاویانی
.21
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن جغرافیای
ایران
علمی  پژوهشی
دی 89
پرویز ضیائیان فیروزآبادی
.22
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی – دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل
فضایی مخاطرات محیطی
علمی  پژوهشی
بهار 93
بهلول علیجانی
.23
جغرافیا  انجمن جغرافیایی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 82
عباس سعیدی
.24
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
محمدولی شریعت پناهی
.25
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای – دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی  پژوهشی
تیر 91
عیسی ابراهیم زاده
.26
جغرافیا و برنامه ریزی  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
بهمن 88
علی محمد خورشیددوست
.27
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد حسین رامشت
.28
جغرافیا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن جغرافیای ایران
علمی  پژوهشی
آبان 83
حسنعلی غیور
.29
جغرافیا و توسعه فضای شهری – دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
پاییز 93
محمد رحیم رهنما
.30
جغرافیا و توسعه ناحیه ای  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
اسفند 86
سعداله ولایتی
.31
جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگا ههای
دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
سید رضا حسین زاده
.32
جغرافیای طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
علمی – پژوهشی
فروردین 93
محمدرضا ثروتی
.33
ژئوپلتیک  انجمن ژئوپلتیک ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 83
محمدرضا حافظ نیا
.34
ایران  انجمن سنجش از دور ایران GIS سنجش از دور و
علمی  پژوهشی
بهمن 87
سیدجمال الدین
خواجه الدین
.35
فضای جغرافیایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
علمی  پژوهشی
بهمن 88
علی محمد خورشیددوست
.36
علوم و فنون مرزی – دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی
علمی – ترویجی
فروردین 91
محمد اخباری
.37
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک  دانشگاه تربیت معلم سبزوار  با همکار ی
دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 89
جعفر جوان
.38
مطالعات و پژوهشهای شهری  منطق های  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگا ههای
دیگر
علمی  پژوهشی
خرداد 88
مسعود تقوایی
.39
نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علمی  پژوهشی
تیر 90
عزت اله عزتی
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » اقتصاد
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اقتصاد انرژی ایران – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی – پژوهشی
آبان 92
مسعود درخشان
.2
اقتصاد اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  با همکاری انجمن اقتصاد
اسلامی ایران
علمی  پژوهشی
مهر 86
عباس عرب مازار
.3
اقتصاد پولی  مالی (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی  با همکاری انجمن بازرگانی
علمی  پژوهشی
خرداد 83
محمود هوشمند
.4
اقتصاد تطبیقی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی  ترویجی
بهار 93
محسن رنانی
.5
اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
خرداد 87
عنایت اله فخرایی
.6
اقتصاد و تجارت نوین  وزارت بازرگانی
علمی  پژوهشی
دی 89
مهدی غضنفری
.7
اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 83
مصطفی سلیمی فر

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١۶» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.8
اقتصاد و مدیریت شهری – انجمن علمی اقتصاد شهری
علمی  پژوهشی
دی 91
مهدی صادقی شاهدانی
.9
برنامه و بودجه سابق)  موسسه عالی آموزش و پژوهش )  برنامه ریزی و بودجه
مدیریت وبرنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
علمی  ترویجی
آبان 81
محمود متوسلی
علمی  پژوهشی
مهر 90
.10
پژوهشنامه اقتصادی  پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی  با همکاری انجمن بازرگانی
علمی  پژوهشی
شهریور 83
اکبر کمیجانی
.11
پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)  دانشگاه مازندران
علمی  پژوهشی
مرداد 85
احمد جعفری صمیمی
.12
وزارت امور اقتصادی و دارایی  پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
علمی  ترویجی
اسفند 80
محسن مهرآرا
علمی  پژوهشی
مهر 90
.13
پژوهشنامه مالیات  سازمان امور مالیاتی کشور
علمی  پژوهشی
شهریور 89
جمشید پژویان
.14
پژوهشهای اقتصادی ایران  دانشگاه علامه طباطبائی
علمی  پژوهشی
تیر 81
احمد مجتهد
.15
پژوهشهای پولی – بانکی – پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران
علمی – پژوهشی
فروردین 92
احمد مجتهد
.16
پژوهشها ی رش د و توسع ه اقتصاد ی  دانشگا ه پیا م نو ر استا ن مرکزی  با همکاری
دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 89
محمدرضا لطفعلی پور
.17
پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)  دانشگاه
تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
خرداد 83
یداله دادگر
.18
تحقیقات اقتصادی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 80
جعفر عبادی
.19
تحقیقات مدلسازی اقتصادی  دانشکده علوم اقتصادی  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 89
مهدی صادقی
.20
جستارهای اقتصادی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی  پژوهشی
اسفند 84
سیدهادی عربی
.21
راهبرد اقتصادی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی
علمی  پژوهشی
تیر 91
اکبرکمیجانی
.22
راهبرد توسعه (راهبرد یاس)  خصوصی
علمی  ترویجی
اسفند 86
حسن سبحانی
.23
سیاستگذاری اقتصادی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 88
کاظم یاوری
.24
سیاست های اقتصادی (نامه مفید سابق)  دانشگاه مفید
علمی  پژوهشی
بهمن 79
اکبر کمیجانی
.25
سیاست های مالی و اقتصادی – معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
علمی – ترویجی
مهر 92
داوود منظور
.26
مدلسازی اقتصادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
علمی  پژوهشی
تیر 90
نادر مهرگان
.27
معرفت اقتصاد اسلامی- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
علمی  پژوهشی
خرداد 91
حسن آقانظری
.28
مطالعات اقتصاد اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
مهر 90
محمد مهدی عسگری
.29
مطالعات اقتصاد انرژی  موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی  پژوهشی
آذر 87
حمید ابریشمی
.30
مطالعات اقتصاد کاربردی ایران  دانشگاه بوعلی سینا همدان  با همکاری دانشگاه های
دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
محمد حسن فطرس
.31
نامه اقتصاد اسلامی  انجمن اقتصاد اسلامی ایران
علمی  ترویجی
دی 90
عباس عرب مازار
.32
نظریه های کاربردی اقتصاد- دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
بهار 94
محمد علی متفکر آزاد
.33
Iranian Economic Review – دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
خرداد 91
حسین عباسی نژاد
.34
International Economic Studies
اقتصاد بین الملل (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سید کمیل طیبی
.35
Iranian Journal of Economic Studies
(علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
مهر 78
کریم اسلاملوئیان
.36
Money and Economy – پژوهشکده پولی و بانکی
علمی  پژوهشی
Winter 2013
غلامعلی شرزه ای
« نشریات علوم انسانی » حسابداری
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
بررسیهای حسابداری و حسابرسی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مرداد 79
ساسان مهرانی
.2
پژوهشهای تجربی حسابداری – دانشگاه الزهراء (س)
علمی  پژوهشی
فروردین 91
ویدا مجتهد زاده
.3
پژوهشهای حسابداری مالی  دانشگاه اصفهان  همکاری با دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
خرداد 88
محسن دستگیر

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٧» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.4
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی
علمی – پژوهشی
تیر 91
رضوان حجازی
.5
پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
مهر 78
محمد نمازی
.6
تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری سابق)  انجمن حسابداری ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 87
علی ثقفی
.7
دانش حسابداری  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن حسابداری ایران
علمی  پژوهشی
دی 88
امید پورحیدری
.8
دانش حسابداری مالی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علمی  پژوهشی
تیر 93
غلامرضا کردستانی
.9
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت – انجمن حسابداری مدیریت ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 91
هاشم نیکو مرام
.10
دیوان محاسبات  دانش حسابرسی
علمی  ترویجی
مرداد 89
اصغر عربیان
علمی  پژوهشی
آذر 90
.11
حسابداری مالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
علمی  پژوهشی
خرداد 91
محسن دستگیر
.12
حسابداری مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
فروردین 90
فریدون رهنمای
رودپشتی
.13
مطالعات تجربی حسابداری مالی- دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
خرداد 91
جعفر باباجانی
.14
مطالعات حسابداری و حسابرسی  انجمن حسابداری ایران
علمی  ترویجی
آبان 90
علی ثقفی
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
« نشریات علوم انسانی » مالی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
بورس اوراق بهادار  سازمان بورس و اوراق بهادار
علمی  پژوهشی
مهر 89
احمد احمدپور
.2
تحقیقات مالی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 89
رضا راعی
.3
تحقیقات مالی اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع)
علمی – پژوهشی
مهر 91
سید عباس موسویان
.4
دانش سرمایه گذاری – انجمن مهندسی مالی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 91
فریدون رهنمای رودپشتی
.5
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات
علمی  پژوهشی
تیر 90
هاشم نیکومرام
.6
چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
تابستان 94
محمداسماعیل فدایی نژاد
.7
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی  پژوهشی
فروردین 90
فریدون رهنمای رودپشتی
.8
مدیریت دارایی و تاًمین مالی – دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت
92
رضوان حجازی
« نشریات علوم انسانی » مدیریت
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آموزش و توسعه منابع انسانی – انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
علمی  پژوهشی
تابستان 93
کورش فتحی واجارگاه
.2
اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا
علمی  ترویجی
خرداد 91
سیاوش نصرت پناه
.3
اندیشه مدیریت راهبردی  دانشگاه امام صادق (ع)
علمی  پژوهشی
آبان 89
علی رضائیان
.4
بررسیهای بازرگانی  موسس ه مطالعا ت پژوهشهای بازرگانی  با همکاری انجم ن
بازرگانی
علمی  ترویجی
آبان 83
علینقی مشایخی
.5
بهبود مدیریت  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی  پژوهشی
شهریور 90
حمیدرضا فرتوک زاده
.6
پژوهشنامه بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
علمی  پژوهشی
بهمن 78
مهدی تقوی
.7
صنعت بیمه سابق)  بیمه مرکزی ج.ا. ا )  پژوهشنامه بیمه
علمی  ترویجی
مرداد 84
حسین رحمان سرشت
علمی  پژوهشی
تیر 90
.8
پژوهشنامه مدیریت اجرایی  دانشگاه مازندران  با همکاری انجمن مدیریت ایران
علمی  پژوهشی
مهر 88
مهرداد مدهوشی
.9
پژوهشنامه مدیریت تحول  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن مدیریت
راهبردی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 88
سعید مرتضوی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٨» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.10
سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی
علمی  ترویجی
اسفند 87
علی دلاور
علمی  پژوهشی
مهر 89
.11
پژوهشهای مدیریت انتظامی  دانشگاه علوم انتظامی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
سید مهدی الوانی
.12
پژوهشهای مدیریت در ایران  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
خرداد 80
عادل آذر
.13
پژوهشهای مدیریت عمومی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن علوم
مدیریت ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 90
عادل آذر
.14
پژوهشهای مدیریت راهبردی – دانشگاه آزاد اسلامی
علمی – پژوهشی
تیر 91
علی اکبر فرهنگی
.15
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
مرداد 89
برزو فرهی بوزنجانی
.16
پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی – دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
فروردین 90
شعبان الهی
.17
تحقیقات بازاریابی نوین  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 89
علی صنایعی
.18
توسعه سازمانی پلیس(توسعه انسانی پلیس سابق)  دفتر تحقیقات کاربردی معاونت
طرح و برنامه ریزی ناجا
علمی  ترویجی
بهمن 88
علی محمد احمدوند
.19
توسعه کارآفرینی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
آبان 87
سید محمد مقیمی
.20
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  دانشگاه علوم انتظامی
علمی  ترویجی
بهمن 88
سید حمید خداداد حسینی
.21
چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت سابق )  دانشگاه
شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت
88
عباسعلی حاج کریمی
.22
چشم انداز مدیریت دولتی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
تیر 90
علی رضائیان
.23
چشم انداز مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
زمستان 90
حسن فارسیجانی
.24
دانش پیشگیری و مدیریت بحران- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
علمی  ترویجی
بهار 94
علی اکبر قهرمانی لکوزان
.25
راهبردهای بازرگانی – دانشگاه شاهد
علمی – پژوهشی
فروردین 93
احمد سرداری
.26
سیاستهای راهبردی و کلان – کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت
نظام
علمی  پژوهشی
فروردین 92
حسین علایی
.27
علوم مدیریت ایران  انجمن علوم مدیریت ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 86
ابوالحسن فقیهی
.28
فرآیند مدیریت و توسعه  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنام هریزی
ریاست جمهوری
علمی  پژوهشی
دی 89
عباس منوریان
.29
کاوش های مدیریت بازرگانی  دانشگاه یزد  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 87
محمدرضا حمیدیزاده
.30
مدیریت استاندارد و کیفیت – مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی – ترویجی
فروردین 91
علیرضا بوشهری
.31
مدیریت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
خرداد 90
سید محمد مقیمی
.32
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 86
طهمورث حسنقلی پور
.33
مدیریت بحران – دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 91
علیرضا آزموده اردلان
.34
مدیریت بر آموزش سازمان ها – انجمن مدیریت آموزشی ایران
علمی – پژوهشی
مهر 91
محمدرضا بهرنگی
.35
مدیریت بهره وری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علمی – پژوهشی
فروردین 92
ناصر میرسپاسی
.36
مدیریت توسعه فناوری  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  با همکاری
انجمن مدیریت تکنولوژی ایران
علمی  پژوهشی
دی 89
لعیا الفت
.37
مدیریت تولید و عملیات  دانشگاه اصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مرداد 89
بهرام رنجبریان
.38
مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 86
غلامرضا طالقانی
.39
مدیریت در دانشگاه اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
علمی  پژوهشی
دی 90
حسن زارعی متین

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «١٩» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.40
مدیریت سازمانهای دولتی – دانشگاه پیام نور
علمی  پژوهشی
تابستان 93
محمدعلی سرلک
.41
مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 86
عزت اله اصغری زاده
.42
مدیریت فردا  خصوصی  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 88
علیرضا علی احمدی
.43
فرهنگ مدیریت سابق)  پردیس قم دانشگاه تهران )  مدیریت فرهنگ سازمانی
علمی  ترویجی
فروردین 87
حسن زارعی متین
علمی  پژوهشی
دی 89
.44
مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 86
بابک سهرابی
.45
دانشگاه افسری امام علی (ع)  مدیریت نظامی
علمی  ترویجی
اسفند 84
عباس خورشیدی
علمی  پژوهشی
بهمن 90
.46
مدیریت نوآوری – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی با همکاری انجمن
مدیریت تکنولوژی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 91
مهدی نقیان فشارکی
.47
مدیریت و پژوهشهای دفاعی  دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی  ترویجی
دی 90
محمدباقر بابایی طلاتپه
.48
مدیریت و توسعه  مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
علمی  ترویجی
بهمن 81
محمدعلی سبحان الهی
.49
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت  موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی  پژوهشی
مرداد 89
شمس السادات زاهدی
.50
مدیریت منابع در نیروی انتظامی- دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی
علمی  پژوهشی
پاییز 92
علی اصغر انواری رستمی
.51
مطالعات جهانگردی  دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
دی 89
سید حسین ابطحی
.52
مطالعات رفتار سازمانی – انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
علمی – پژوهشی
دی 92
شمس السادات زاهدی
.53
مطالعات مدیریت سابق)  دانشگاه ) مطالعات مدیریت بهبود و تحو ل
علامه طباطبایی
علمی  ترویجی
اسفند 81
علی اکبر افجه
علمی  پژوهشی
مرداد 89
.54
مطالعات مدیریت ترافیک  دانشگاه علوم انتظامی
علمی  ترویجی
دی 87
محمود صفارزاده
.55
مطالعات مدیریت راهبردی  انجمن مدیریت راهبردی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 88
محمدرضا حمیدی زاده
.56
مطالعات مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبایی
علمی  پژوهشی
مهر 88
منصور امیری
.57
مطالعات منابع انسانی  دانشگاه هوایی شهید ستاری  با همکاری انجمن مدیریت
راهبردی ایران
علمی  ترویجی
آبان 90
فرج اله ره نوردآهن
.58
منابع انسانی ناجا  معاونت نیروی انسانی ناجا
علمی  ترویجی
اسفند 89
ناصر میرسپاسی
.59
سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی
علمی  ترویجی
اسفند 87
علی دلاور
علمی  پژوهشی
مهر 89
.60
نظارت و بازرسی  بازرسی کل ناجا
علمی  ترویجی
دی 87
سید محمد اعرابی
.61
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)
دانشگاه تهران پردیس قم
علمی  پژوهشی
دی 90
غلامرضا جندقی
.62
International Journal of Business and Development
دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی  پژوهشی
بهمن 89
احمد اکبری
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٠» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
فنی مهندسی
« فنی و مهندسی » برق و کامپیوتر
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
الکترومغناطیس کاربردی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری انجمن
جنگال ایران
علمی – پژوهشی
بهمن 91
حسن مهدیان
.2
انرژی ایران  کمیته ملی انرژی ج.ا.ا
علمی  ترویجی
اسفند 77
سید محمد صادق زاده
.3
پردازش علائم و داده ها  پژوهشکده پردازش داده
علمی  پژوهشی
بهمن 88
احمد اکبری
.4
رادار – دانشگاه جامع امام حسین(ع)
علمی  پژوهشی
بهمن 91
عباس شیخی
.5
هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر  دانشگاه اصفهان  با همکاری
دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مرداد 89
امین خدابخشیان
.6
صنایع الکترونیک  پژوهشگاه الکترونیک ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 90
محمدکاظم مروج فرشی
.7
علوم رایانشی- انجمن انفورماتیک ایران
علمی  ترویجی
تابستان 94
عباس نوذری دالینی
.8
کنترل  انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 82
علی خاکی صدیق
.9
کنترل صنعتی – انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
علمی  ترویجی
بهمن 93
حسین احمدی نوبری
.10
محاسبات نرم  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  ترویجی
آبان 90
سعید جلیلی
.11
مدلسازی در مهندسی  دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
آبان 89
نیما امجدی
.12
مهندسی و مدیریت انرژی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 88
محسن محسن نیا
.13
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 80
ابراهیم بابایی
.14
مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
مهر 80
وحید احمدی
.15
مهندسی برق و الکترونیک ایران  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 83
گئورگ قره پتیان
.16
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی
علمی  پژوهشی
فروردین 83
حمیدرضاصادق محمدی
.17
Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering
(امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 78
عبدالعلی عبدی پور
.18
Amirkabir International Journal of Modeling, Identification,
Simulation & Control
(امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 78
محمد باقر منهاج
.19
Energy Equipment and Systems- دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
Summer 2013
فرشاد کوثری
.20
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک  دانشگاه علم و صنعت
علمی  پژوهشی
آذر 81
محمد خلج امیر حسینی
.21
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical Engineering
علوم و تکنولوژی  مهندسی برق – دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدعلی مسندی شیرازی
.22
International Journal of Information and Communication
Technology Research (IJICTR)
پژوهشگاه فضای مجازی
علمی  پژوهشی
بهمن 88
کامبیز بدیع
.23
Journal of Communication Engineering – دانشگاه شاهد
علمی – پژوهشی
Autumn 2012
حمیدرضا حسنی
.24
Journal of Information Systems and Telecommunication
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی  با همکاری انجمن
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
مسعود شفیعی
.25
The ISC International Journal of Information Security
انجمن رمز ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
رسول جلیلی
.26
 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ابوالحسن وفایی
.27
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی – پژوهشی
اسفند 92
حمید حسن پور

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢١» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.28
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
-دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
علمی – پژوهشی
بهمن 91
حیدر علی شایانفر
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« فنی و مهندسی » صنایع
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق)  دانشگاه علم
و صنعت
علمی  پژوهشی
مرداد 80
سید محمد سید حسینی
.2
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید – دانشگاه بوعلی سینای همدان با
همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 92
پرویز فتاحی
.3
توسعه تکنولوژی صنعتی- پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
علمی  ترویجی
بهار و تابستان
94
محمدصادق حاجی
تاروردی
.4
رشد فناوری  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)
علمی  ترویجی
مرداد 87
جعفر توفیقی
.5
علوم و فناوری نساجی – موسسه نساجی امروز
علمی  ترویجی
دی 90
پرویز نورپناه
.6
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران  انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
علمی  پژوهشی
مهر 90
حسین عسکریان ابیانه
.7
مدیریت زنجیره تامین – دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  ترویجی
مرداد 91
بهروز کریمی
.8
مهندسی صنایع (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 80
جعفر رزمی
.9
مهندسی صنایع و مدیریت (شریف سابق)  دانشگاه صنعتی شریف
علمی  پژوهشی
خرداد 84
سید تقی اخوان نیاکی
.10
مهندسی و مدیریت کیفیت – مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
علمی – پژوهشی
دی 90
رسول نور السناء
.11
International Journal of Industrial Engineering
مهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علمی  پژوهشی
آبان 87
رسول نورالسناء
.12
International Journal of Industrial Engineering and Productional
Research
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق)  دانشگاه علم
و صنعت
علمی  پژوهشی
مرداد 80
سید محمد سید حسینی
.13
Journal of Industrial and Systems Engineering
مهندسی صنایع و سیستم ها  انجمن مهندسی صنایع ایران
علمی  پژوهشی
تیر 86
احمد ماکویی
.14
Journal of Industrial Engineering and management Studies-
مرکز مطالعات مدیریت ایران
علمی  پژوهشی
Autumn&winter 2014
میرمهدی سیداصفهانی
.15
Journal of optimization in Industrial Engineering –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علمی  پژوهشی
Winter 2011
محمد سعیدی مهرآباد
.16
Journal of Textiles and Polymers – انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
علمی – پژوهشی
June 2013
محمد کریمی
« فنی و مهندسی » عمران
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اساس  انجمن مهندسین عمران ایران
علمی  پژوهشی
آبان 88
علیرضا رهایی
.2
پژوهشنامه حمل و نقل  دانشگاه علم وصنعت ایران
علمی  پژوهشی
آبان 83
محمد شکرچی زاده
.3
تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
مهر 90
علی صدر ممتازی
.4
جاده  دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی  ترویجی
آبان 82
محمد شکرچی زاده
.5
سازه و فولاد  انجمن سازه های فولادی ایران
علمی  پژوهشی
دی 83
فرهاد دانشجو
.6
سد و نیروگاه برق آبی – انجمن برق آبی ایران
علمی  پژوهشی
دی 92
غلامرضا عرب ماکده
.7
علوم و فنون نقشه برداری (مهندسی نقشه برداری سابق)  انجمن مهندسی نقشه برداری
و ژئوماتیک ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
یحیی جمور
.8
فناوری حمل و نقل  وزارت راه و ترابری  با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
علمی  ترویجی
مهر 89
سید جواد میر محمد صادقی
.9
مهندسی ترافیک  سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
علمی  ترویجی
تیر 89
محمود صفارزاده

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٢» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.10
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی – دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن تونل
ایران
علمی  پژوهشی
دی 91
سیدمحمداسماعیل
جلالی
.11
مهندسی حمل و نقل  انجمن مهندسی حمل و نقل ایران  با همکاری انجمن مهندسی
حمل و نقل ریلی ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 87
محمود صفارزاده
.12
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل – دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
بهار 94
غلامعلی شفابخش
.13
مهندسی سازه و ساخت – انجمن مهندسی سازه ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 93
حمزه شکیب
.14
مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق)  دانشگاه صنعتی شریف
علمی  پژوهشی
خرداد 84
ابوالحسن وفایی
.15
مهندسی عمران فردوسی (دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 79
محمدرضا اصفهانی
.16
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
مهر 80
مسعود قدسیان
.17
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 78
علیرضا رهایی
.18
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 80
محمد علی کی نژاد
.19
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب
علمی فناوری اطلاعات مکانی
علمی  پژوهشی
مهر 92
محمد جواد ولدان زوج
.20
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی  انجمن علمی مهندسی نقش هبرداری و
ژئوماتیک ایران
علمی  ترویجی
آبان 88
یحیی جمور
.21
هیدرولیک  انجمن هیدرولیک ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
علی اکبر صالحی
نیشابوری
.22
Advances in Railway Engineering- انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
علمی  پژوهشی
دی 91
جبارعلی ذاکری
.23
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)
آسیایی مهندسی عمران  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
علمی  پژوهشی
دی 83
علی کاوه
.24
Civil Engineering Infrastructures (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 80
مسعود تابش
.25
International Journal of Advanced Strutural Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
علمی – پژوهشی
March 2013
فریبرز ناطق الهی
.26
International Journal of Civil Engineering
بین المللی مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی عمران
علمی  پژوهشی
آذر 81
محمدحسن بازیار
.27
International Journal of Energy and Environmental Engineering _
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری انجمن احتراق ایران
علمی – پژوهشی
Vol.3 2012
Marc.A.Rosen
.28
International Journal of Optimization in Civil Engineering
دانشگاه علم و صنعت  با همکاری قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
علمی  پژوهشی
خرداد 90
علی کاوه
.29
International Journal of Transportation Engineering- پژوهشکده حمل و نقل
پارسه با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
علمی  پژوهشی
آبان 91
محمود صفارزاده
.30
Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil Engineering
علوم و تکنولوژی  مهندسی عمران – دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ناصر طالب بیدختی
.31
Journal of Railway Research – دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری قطب حمل و نقل
ریلی ایران
علمی  پژوهشی
آذر 92
داوود یونسیان
.32
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering – دانشگاه سمنان
علمی – پژوهشی
Feb 2013
علی خیرالدین
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« فنی و مهندسی » فناوری اطلاعات
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات – انجمن رمز ایران
علمی  ترویجی
فروردین 91
جواد شیخ زادگان
.2
رایانش نرم و فناوری اطلاعات  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  با همکاری انجمن
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
کمال محامدپور
.3
سیاست نامه علم و فناوری – دانشگاه صنعتی شریف
علمی  ترویجی
زمستان 91
رضا روستا آزاد
.4
صنعت و توسعه فناوری  وزارت صنایع و معادن  با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد
ارتباط صنعت و دانشگاه
علمی  ترویجی
دی 89
مسعود شفیعی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٣» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.5
صنعت و دانشگاه  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
علمی  ترویجی
شهریور 86
فتح اله مضطرزاده
.6
فناوری آموزش  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علمی  پژوهشی
آبان 88
علی نوری بروجردی
.7
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی  پژوهشی
تیر 86
کریم فائز
.8
ماشین بینایی و پردازش تصویر – انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 93
احسان اله کبیر
.9
Iranian Journal of Operations Research
تحقیق در عملیات  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
علمی  پژوهشی
مرداد 87
نظام الدین مهدوی
« فنی و مهندسی » مکانیک
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
انرژیهای تجدید پذیر و نو – انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
علمی  ترویجی
تابستان 94
مصطفی مافی
.2
تحقیقات موتور  شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو
علمی  پژوهشی
مرداد 87
علی کشاورز
.3
دانش و فناوری هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علمی  پژوهشی
پاییز 91
شهرام یوسفی
.4
سوخت و احتراق  انجمن احتراق ایران
علمی  پژوهشی
تیر 86
محمد فرشچی
.5
روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 77
بیژن برومند
.6
صوت و ارتعاش – انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
علمی – ترویجی
فروردین 91
فیروز بختیاری نژاد
.7
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 79
محمد رضا مه پیکر
.8
علوم و فناوری فضایی  انجمن هوا فضای ایران  با همکاری پژوهشگاه هوا فضا
علمی  پژوهشی
آبان 87
محسن بهرامی
.9
علوم و فنون بسته بندی  دانشگاه جامع امام حسین (ع)  با همکاری انجمن نگهداری
و تعمیرات ایران
علمی  ترویجی
خرداد 90
مهدی نوری
.10
مکانیک سازه ها و شاره ها  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 89
محمود شریعتی
.11
مکانیک سیالات و آیرودینامیک – دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی – پژوهشی
دی 91
محمد طیبی رهنی
.12
مکانیک هوا فضا  دانشگاه امام حسین (ع)
علمی  پژوهشی
مرداد 83
ناصر سلطانی
.13
مهندسی شناورهای تندرو- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
علمی  ترویجی
بهار و تابستان
94
حسن قاسمی
.14
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 78
مجید صفار اول
.15
مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران
علمی  ترویجی
خرداد 87
عباس راستگو
.16
مهندسی مکانیک ایران  انجمن مهندسی مکانیک ایران
علمی  پژوهشی
تیر 83
محمدرضا اسلامی
.17
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 80
تاج بخش نوید چاخرلو
.18
مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک سابق)  دانشگاه صنعتی شریف
علمی  پژوهشی
خرداد 84
حسن ظهور
.19
مهندسی مکانیک مدرس (فنی ومهندسی مدرس سابق)  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
مهر 80
مهدی معرفت
.20
مهندسی هوانوردی  دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری  با همکاری انجمن
هوافضا
علمی  پژوهشی
آبان 88
فرهاد جاویدراد
.21
Iranian Journal of Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران
علمی  پژوهشی
دی 82
محمدرضا اسلامی
.22
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical Engineering
علوم و تکنولوژی  مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد اقتصاد
.23
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
علمی  پژوهشی
June 2012
صادق رحمتی
.24
International Journal of Automotive Engineering
مهندسی خودرو  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 89
محمدحسن شجاعی فرد
.25
International Journal of Robotics
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علمی  پژوهشی
مرداد 89
علی غفاری
.26
Journal of Aerospace Science and Technology
علوم و تکنولوژی هوا فضا  انجمن هوا فضای ایران
علمی  پژوهشی
آذر 83
کریم مظاهری
.27
Journal of Applied Fluid Mechanics “JAFM”
مکانیک سیالات کاربردی  انجمن فیزیک ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 83
ابراهیم شیرانی
.28
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical
Engineering(JCARME) – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
علمی  پژوهشی
Sep.2011
علی نوری بروجردی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢۴» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.29
Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن رمز ایران
علمی – پژوهشی
دی 92
احمدرضا نقش نیلچی
.30
Journal of Solid Mechanics
مکانیک جامدات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علمی  پژوهشی
دی 89
محمد شرعیات
.31
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیک
و ارتعاشات ایران
علمی  پژوهشی
آذر 93
حمید احمدیان
.32
Mechanics of Advanced Composite Structures- دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
No.1,April
2014
عبدالحسین فریدون
.33
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales- دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی  پژوهشی
آبان 91
امین بهزادمهر
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« فنی و مهندسی » مهندسی دریا
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
دریافنون- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با همکاری دانشگاه علم و صنعت
ایران
علمی  پژوهشی
بهار 94
سیدمحمدرضا موسوی
میرکلایی
.2
علوم و فناوری دریا  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن
علوم و فنون دریایی ایران
علمی  ترویجی
دی 87
احمد معتمد
.3
مهندسی دریا  انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی  پژوهشی
دی 82
محمدسعید سیف
.4
International Journal of Coastal & Offshore Engineering-
انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی  پژوهشی
Summer 2015
حمید شیخ بهایی
.5
International Journal of Maritime Technology –
انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی – پژوهشی
Spring 2013
محمد سعید سیف
« فنی و مهندسی » مواد و متالوژی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی  انجمن علمی مواد پرانرژی
علمی  ترویجی
دی 86
مرتضی غفوری
.2
ریخته گری  انجمن ریخته گران ایران
علمی  ترویجی
خرداد 82
جلال حجازی
.3
سرامیک ایران  انجمن سرامیک ایران
علمی  ترویجی
خرداد 84
حسین سرپولکی
.4
علم و مهندسی سرامیک  انجمن سرامیک ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
حسین سرپولکی
.5
علوم و مهندسی سطح ایران  انجمن علوم وتکنولوژی سطح ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
مهدی صالحی
.6
علوم و مهندسی خوردگی  انجمن خوردگی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 90
میرقاسم حسینی
.7
علوم و فناوری پیشرفته دفاعی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علمی  پژوهشی
فروردین 90
محمدحسین کشاورز
.8
علوم و فناوری جوشکاری ایران- انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
علمی  پژوهشی
بهار 94
مرتضی شمعانیان اصفهانی
.9
علوم و فناوری کامپوزیت- دانشگاه علم و صنعت با همکاری قطب علمی مکانیک
جامدات و انجمن علمی کامپوزیت ایران
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان
94
محمود مهرداد شکریه
.10
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
علمی  پژوهشی
مهر 90
علی شکوه فر
.11
مواد پرانرژی  انجمن مواد پرانرژی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 84
حسین فخرائیان
.12
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 77
بهزاد نیرومند
.13
مواد پیشرفته و پوششهای نوین – انجمن علمی رنگ ایران
علمی  پژوهشی
آبان 91
کمال الدین قرنجگ
.14
مواد نوین  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  با همکاری انجمن آهن و فولاد
ایران
علمی  پژوهشی
مهر 89
سید احمد جنابعلی جهرمی
.15
مواد و فناوریهای پیشرفته – پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی – پژوهشی
مهر 91
سعید حصارکی
.16
مهندسی متالورژی  انجمن مهندسی متالورژی ایران
علمی  ترویجی
دی 80
محمود نیلی احمد آبادی
.17
علمی – پژوهشی
فروردین 93
.18
مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 79
جلیل وحدتی خاکی
.19
نانو مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
علمی  پژوهشی
دی 90
محمدرضا رحیمی پور
.20
Advanced Ceramics Progress
پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن سرامیک ایران
علمی – پژوهشی
خرداد 93
محمدرضا رحیمی پور

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢۵» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.21
Iranian Journal of Materials Science and Engineering
علوم و مهندسی مواد  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و
انجمن سرامیک ایران
علمی  پژوهشی
آذر 81
پرویز دوامی
.22
International Journal of Engineering
بین المللی مهندسی  پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی  پژوهشی
آبان 78
قاسم نجف پور
.23
International Journal of Iron & Steel Society of Iran
بین المللی آهن و فولاد  انجمن آهن و فولاد ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 82
علی سعیدی
.24
Journal of Advanced Materials and Processing- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نجف آباد با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران
علمی  پژوهشی
آبان 91
رضا ابراهیمی کهریز سنگی
.25
Journal of Heat and Mass Transfer Research – دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
Spring 2014
سیف اله سعدالدین
.26
Journal of Renewable Energy and Environment-
پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی – پژوهشی
اردیبهشت 92
محمد پازوکی
.27
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials
(دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 80
محمود حیدرزاده سهی
.28
Progress in Biomaterials- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علمی  پژوهشی
November 2013
حمید میرزاده
« فنی و مهندسی » مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اکتشاف و تولید نفت و گاز- شرکت ملی نفت ایران
علمی – ترویجی
اسفند 91
حسن گل شیرازی
.2
بسپارش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علمی – ترویجی
دی 90
علیرضا مهدویان
.3
پژوهش نفت  پژوهشگاه صنعت نفت
علمی  پژوهشی
دی 80
علی اکبر سیف کردی
.4
صنعت لاستیک  شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
علمی  ترویجی
شهریور 86
سعید تقوایی
.5
علوم و تکنولوژی پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علمی  پژوهشی
دی 78
ابراهیم واشقانی
.6
علوم و فناوری رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ
علمی  پژوهشی
دی 87
سعید پورمهدیان
.7
علوم و مهندسی جداسازی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن
مهندسی شیمی ایران
علمی  پژوهشی
دی 86
سید سیاوش مدائنی
.8
فرآیند نو  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
علمی  ترویجی
دی 86
عبدالرضا مقدسی
.9
مطالعات در دنیای رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ  با همکاری انجمن صنایع رنگ
ایران
علمی  ترویجی
خرداد 90
شهره روحانی
.10
مهندسی شیمی ایران  انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی  ترویجی
اسفند 84
جلال الدین شایگان
.11
مهندسی گاز ایران – انجمن مهندسی گاز ایران
علمی  ترویجی
تیر 92
رضا مسیبی بهبهانی
.12
Iranian Journal of Chemical Engineering
مهندسی شیمی  انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی  پژوهشی
آبان 81
سیدعباس شجاع
الساداتی
.13
Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران
علمی  پژوهشی
V.1,Issue 1،2014
حسین غریبی
.14
Progress in Color, Colorants and Coatings
فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهندها  پژوهشکده صنایع رنگ ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 89
فرحناز نورمحمدیان
.15
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت
نفت
علمی – پژوهشی
Fall 2012
ریاض خراط
.16
Iranian Polymer Journal- پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علمی  پژوهشی
دی 78
مهدی نکومنش
.17
Gas Processing- (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدرضا طلایی
.18
Journal of Chemical and Petroleum Eng “JCHPE”
مهندسی شیمی و نفت (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 80
مجتبی شریعتی نیاسری
.19
Journal of Gas Technology – انجمن مهندسی گاز ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 92
علی وطنی
.20
Journal of Petroleum Science and Technology – پژوهشگاه صنعت نفت
علمی  پژوهشی
N.1 , 2011
محمدرضا جعفری نصر
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢۶» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« فنی و مهندسی » مهندسی معدن
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- دانشگاه یزد
علمی  پژوهشی
فروردین 91
محمد فاتحی
.2
زمین شناسی مهندسی  انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
علمی  پژوهشی
آذر 83
ماشااله خامه چیان
.3
مهندسی معدن  انجمن مهندسی معدن ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
محمود عبدالهی
.4
International Journal of Mining and Geo-Engineering
مهندسی زمین و معدن (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 80
عباس مجدی
.5
Journal of Mining and Environment –
محیط و معدن  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری انجمن مهندسی معدن ایران
علمی  پژوهشی
دی 89
محمد عطایی
« فنی و مهندسی » مهندسی زلزله
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله  پژوهشگاه بی نالمللی زلزل هشناسی و
مهندسی زلزله
علمی  ترویجی
اسفند 77
عباسعلی تسنیمی
.2
علوم و مهندسی زلزله- پژوهشگاه بین المللی زلزل ه شناس ی و مهندس ی زلزل ه با
همکاری انجمن مهندسی زلزله ایران
علمی  پژوهشی
تابستان 94
محسن کمالیان
.3
Earthquake Engineering Journal(EEJ)- انجمن مهندسی زلزله ایران
علمی  پژوهشی
آبان 91
محسن غفوری آشتیانی
.4
Journal of Seismology and Earthquake Engineering
زلزله شناسی و مهندسی زلزله  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علمی  پژوهشی
شهریور 80
عباسعلی تسنیمی
« فنی و مهندسی » مهندسی آب
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آب و فاضلاب  مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
علمی  پژوهشی
خرداد 84
احمد ابریشم چی
.2
تحقیقات منابع آب ایران  انجمن علوم و مهندسی منابع آب
علمی  پژوهشی
مرداد 82
رضا کراچیان
« فنی و مهندسی » مهندسی پزشکی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
مهندسی پزشکی زیستی  انجمن مهندسی پزشکی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 82
فرزاد توحیدخواه
« فنی و مهندسی » پدافند غیر عامل
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پدافند غیرعامل  دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی  ترویجی
دی 90
مجتبی سعادتی
.2
پدافند الکترونیکی و سایبری – دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی – پژوهشی
مهر 92
عبدالرسول میرقدری
.3
علوم و فناوری های پدافند نوین  دانشگاه امام حسین (ع) با همکاری دانشگاه ها و
مراکز دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 89
حسین فخراییان
« فنی و مهندسی » میان رشته ای
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.6
کارافن – دانشگاه فنی و حرفه ای
علمی – ترویجی
مهر 91
ویدا تقوایی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٧» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی
« کشاورزی » آب و خاک
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آب و توسعه پایدار- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آبنا مشهد
علمی – ترویجی
شهریور 93
بیژن قهرمان
.2
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
امیر فتوت
.3
آبیاری و زهکشی  انجمن آبیاری و زهکشی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 85
امین علیزاده
.4
پژوهش آب ایران  دانشگاه شهرکرد
علمی  پژوهشی
تیر 89
منوچهر حیدر پور
.5
پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق)  مؤسسه تحقیقات خاک و آب
علمی  پژوهشی
دی 81
حمید سیادت
.6
پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ساب ق)  دانشگاه
گرگان
علمی  پژوهشی
آبان 78
فرهاد خُرمالی
.7
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق)  مؤسسه تحقیقات خاک و آب
علمی  پژوهشی
دی 81
حمید سیادت
.8
تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
عبدالمجید لیاقت
.9
تحقیقات کاربردی خاک – دانشگاه ارومیه
علمی  پژوهشی
پاییز و زمستان
93
عباس صمدی
.10
دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
سیدعلی اشرف الدینی
.11
زیست شناسی خاک – انجمن علوم خاک ایران
علمی  پژوهشی
آبان 91
کاظم خاوازی
.12
حفاظت منابع آب و خاک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی – ترویجی
شهریور 89
حسین بابازاده
علمی  پژوهشی
تیر 91
.13
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 77
مجید افیونی
.14
علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 78
سید محمود کاشفی پور
.15
کیفیت خاک و محیط زیست- دانشگاه تهران – قطب علمی بهبود کیفیت خاک و تغذیه
گیاهی
علمی  پژوهشی
آبان 93
مهدی همایی
.16
مدیریت آب در کشاورزی – انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران
علمی – ترویجی
اسفند 92
حسین دهقانی
.17
مهندسی آبیاری و آب ایران  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 89
محمدجواد خانجانی
.18
مهندسی منابع آب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
ناصر طالب بیدختی
.19
مدیریت آب و آبیاری – دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهار 90
علی رحیمی خوب
.20
مدیریت خاک و تولید پایدار  انجمن علوم خاک ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 89
فرهاد خرمالی
.21
هواشناسی کشاورزی – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
علمی  پژوهشی
پاییز 92
علی خلیلی
« کشاورزی » اقتصاد کشاورزی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اقتصاد کشاورزی و توسعه  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
بهمن 79
بهاءالدین نجفی
.2
اقتصاد کشاورزی  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 84
سعید یزدانی
.3
اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ناصرشاه نوشی فروشانی
.4
تحقیقات اقتصاد کشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی  پژوهشی
تیر 89
غلامرضا سلطانی
.5
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
حسین شعبانعلی فمی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٨» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
« کشاورزی » اکولوژی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی – پژوهشی
فروردین 92
شهربانو عریان
.2
بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 77
نصراله محبوبی صوفیان
.3
اکوهیدرولوژی – دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران
علمی – پژوهشی
اسفند 92
سید جواد ساداتی نژاد
.4
بوم شناسی کشاورزی  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
آبان 89
پرویز رضوانی مقدم
.5
خشکبوم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
محمدرضا اختصاصی
.6
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
عادل دباغ محمدی
.7
کشاورزی بوم شناختی  انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 89
اسکندر زند
.8
Caspian Journal of Environmental Sciences –
علوم محیطی خزر  دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
تیر 89
مسعود ستاری
.9
Ecopersia – دانشگاه تربیت مدرس
علمی – پژوهشی
فروردین 92
حمیدرضا صادقی
.10
Journal of Recycling of Organic Waste in Agricuture-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مرداد 90
حسین پور مقدس
« کشاورزی » باغبانی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 85
فاطمه سفیدکن
.2
رستنیها  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
خرداد 82
رسول زارع
.3
علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
غلامحسین داوری نژاد
.4
علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
علی عبادی
.5
علوم و فنون باغبانی ایران  انجمن باغبانی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 83
مصطفی مبلی
.6
علوم و فنون کشت های گلخانه ای  دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
فروردین 90
امیرحسین خوش گفتارمنش
.7
Journal of Ornamental Plants
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علمی – پژوهشی
December 2013
روح انگیز نادری
.8
Journal of Nuts- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علمی – پژوهشی
N.1,2014
داراب حسنی
« کشاورزی » بیوتکنولو ژی و ژنتیک گیاهی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
بیوتکنولوژی کشاورزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن
بیوتکنولوژی ایران
علمی  پژوهشی
مهر 88
مختار جلالی
.2
زیست فناوری گیاهان زراعی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه و موسسات
دیگر
علمی  پژوهشی
مرداد 90
محسن مردی
.3
فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق )  دانشگاه های
منطقه غرب
علمی  پژوهشی
اسفند 83
دوستمراد ظفری
.4
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی  انجمن ایمنی زیستی ایران
علمی  پژوهشی
دی 89
علی اکبر حبشی
.5
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 97
حسین میرزایی ندوشن
.6
ژنتیک نوین  انجمن ژنتیک ایران
علمی  پژوهشی
مهر 85
منصور امیدی
.7
Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding-
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران
علمی – پژوهشی
October 2012
رحیم حداد

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٢٩» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.8
Journal of Plant Molecular Breeding
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
علمی – پژوهشی
December 2012
قربانعلی نعمت زاده
« کشاورزی » جنگلداری
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ساب ق)
دانشگاه گرگان
علمی  پژوهشی
آبان 78
تقی طبرسا
.2
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور
علمی  پژوهشی
تیر 91
محمد متینی زاده
.3
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 84
خسرو ثابت طالبی
.4
جنگل ایران  انجمن جنگلبانی ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 87
پدرام عطارد
.5
جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 79
یحیی همزه
« کشاورزی » مکانیزاسیون کشاورزی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
تحقیقات مهندسی کشاورزی  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی  پژوهشی
بهمن 79
مرتضی الماسی
.2
ماشین های کشاورزی  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن مهندسان
مکانیک ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
محمدحسین عباسپورفرد
.3
مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 78
احمد لندی
.4
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
اسداله کرم
« کشاورزی » زراعت
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اکوفیزیولوژی گیاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علمی – پژوهشی
تیر 92
محمد جعفر ناظم السادات
.2
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علمی  پژوهشی
فروردین 91
مهرداد یارنیا
.3
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق)  مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 85
کورش وحدتی
.4
به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
علمی  پژوهشی
بهمن 81
محمد ترابی
.5
به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
علمی  پژوهشی
بهمن 81
محمد ترابی
.6
پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسین موسوی نیا
.7
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی  پژوهشی
تیر 89
غلامعلی رنجبر
.8
پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق )
دانشگاه گرگان
علمی  پژوهشی
آبان 78
کامبیز مشایخی
.9
پژوهشهای حبوبات ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
احمد نظامی
.10
پژوهشهای زراعی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
اسفند 84
حمید رضا خزاعی
.11
پژوهش های زعفران – دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
ایران
علمی – پژوهشی
فروردین 92
محمد علی بهدانی
.12
تحقیقات غلات – دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
مرداد 91
بابک ربیعی
.13
تنشهای محیطی در علوم زراعی  دانشگاه بیرجند
علمی  پژوهشی
آبان 90
محمد کافی
.14
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 78
موسی مسگرباشی
.15
تولید گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  با همکاری
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علمی  پژوهشی
خرداد 87
سراله گالشی
.16
تولید محصولات زراعی و باغی – دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
فروردین 91
پرویز احسان زاده
.17
چغندرقند  مؤسسه تحقیقات چغندرقند
علمی  پژوهشی
اسفند 81
جواد گوهری

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٠» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.18
دانش علفهای هرز ایران  انجمن علوم علفهای هرز ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
محمدعلی باغستانی
.19
زراعت (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسین میرزایی ندوشن
.20
زراعت دیم ایران – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با همکاری انجمن علوم
زراعت و اصلاح نباتات
علمی  پژوهشی
مهر 92
خشنود علیزاده دیزج
.21
زراعت و فناوری زعفران – دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی
ایران
علمی – پژوهشی
مهر 92
پرویز رضوانی مقدم
.22
علوم زراعی ایران  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علمی  پژوهشی
اسفند 78
مسعود اصفهانی
.23
علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
محمد رضا نقوی
.24
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 93
حبیب اله سمیع زاده
لاهیجی
.25
علوم و فناوری بذر ایران – انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و
نهال
علمی  پژوهشی
فروردین 92
رضا توکل افشار
.26
فناوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی سابق)-دانشگاههای منطقه غرب کشور
علمی  پژوهشی
بهار 90
منصور غلامی
.27
فیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی  پژوهشی
فروردین 92
عبدالمهدی بخشنده
.28
Crop Breeding Journal
(نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدرضا جلال کمالی
.29
 International Journal of Plant Production
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی  پژوهشی
تیر 89
افشین سلطانی
.30
 Journal of Agricultural Science and Technology
علوم و فناوری کشاورزی  دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
شهریور 80
کاظم پوستینی
.31
Journal of Plant Physiology and Breeding
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد مقدم واحد
.32
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه
نهال و بذر
علمی  ترویجی
تیر 91
فرنگیس قنواتی
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« کشاورزی » گیاهپزشکی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آفات و بیماریهای گیاهی  مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی
علمی  پژوهشی
تیر 79
میرابوالفتحی
.2
بیماریهای گیاهی  انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 78
ضیاء الدین بنی هاشمی
.3
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق)-دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
حداد ایرانی نژاد
.4
تحقیقات آفات گیاهی – دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
دی 90
جلیل حاجی زاده
.5
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمدحسن راشدمحصل
.6
دانش بیماری شناسی گیاهی – دانشگاه یاسوج
علمی – ترویجی
مهر 90
مهدی صدروی
.7
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
خلیل طالبی جهرمی
.8
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی – دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهار 92
مسعود احمدزاده
.9
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
تیر 78
پرویز شیشه بر
.10
مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن
بیماری شناسی گیاهی
علمی – پژوهشی
فروردین 92
حسن عسگری
.11
نامه انجمن حشره شناسی ایران  انجمن حشره شناسی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 81
شهاب منظری
.12
Journal of Crop Protection- دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
June 2012
سعید محرمی پور
.13
Journal of Insect Biodiversity and Systematics-
انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
آذر 93
علی اصغر طالبی
.14
Persian Journal of Acarology – انجمن کنه شناسی ایران
علمی – پژوهشی
Jan 2012
علی رضا صبوری

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣١» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
« کشاورزی » علوم دام
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی – پژوهشی
دی 92
نورمحمد تربتی نژاد
.2
پژوهشهای تولیدات دامی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی  پژوهشی
آبان 90
قدرت اله رحیمی
.3
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
اکبر تقی زاده
.4
پژوهشهای علوم دامی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
تیر 89
رضا ولی زاده
.5
تحقیقات تولیدات دامی- دانشگاه گیلان
علمی  پژوهشی
فروردین 91
عبدالاحد شادپرور
.6
تولیدات دامی (کشاورزی سابق)  مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 85
سید داود شیرین
.7
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
اسفند 90
حسن فضائلی
.8
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران
علمی  پژوهشی
مهر 86
محمد مرادی شهربابک
.9
علوم و فنون زنبور عسل  انجمن زنبور عسل ایران
علمی  ترویجی
اسفند 90
غلامحسین طهماسبی
.10
Iranian Journal of Applied Animal Sciences
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علمی – پژوهشی
June 2013
سید ضیاءالدین
میرحسینی
.11
Journal of Live Stock Science and Technology
دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم دامی
علمی – پژوهشی
April 2013
محمد جواد ضمیری
.12
Journal of Ruminants Health Research-
دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش
علمی – پژوهشی
آذر 93
محمدرحیم حاجی کلایی
.13
Poultry Science Journal- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی – پژوهشی
No.1 2013
سعید زره داران
« کشاورزی » شیلات
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آبزیان زینتی – انجمن علمی ماهیان زینتی
علمی – ترویجی
اسفند 92
محمود بهمنی
.2
پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- دانشگاه گنبد کاووس
علمی – پژوهشی
مهر 92
رحمان پاتیمار
.3
توسعه آبزی پروری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علمی – پژوهشی
تیر 92
شعبانعلی نظامی
.4
شیلات (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 79
علیرضا واقفی
.5
علمی شیلات ایران  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 79
فرهاد کیمرام
.6
علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان 94
قباد آذری تاکامی
.7
علوم و فنون شیلات – دانشگاه تربیت مدرس
علمی – پژوهشی
دی 91
محمدرضا کلباسی
.8
International Journal of Aquatic Biology-
انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
N.2،2014
باقر مجازی امیری
.9
 Iranian Journal of Fisheries Sciences-
علوم شیلات  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 82
نیما پورنگ
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« کشاورزی » صنایع چوب و کاغذ
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
تحقیقات علوم چوب و کاغذایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 85
محمد مهدی فائزی پور
.2
صنایع چوب و کاغذ ایران  انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
علی عبدالخانی
« کشاورزی » صنایع غذایی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
علمی  پژوهشی
تیر 91
سیدعلی مرتضوی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٢» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.2
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
اصغر خسرو شاهی
.3
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
علمی  پژوهشی
تیر 88
محمد علی رضوی
.4
فرآوری و نگهداری مواد غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با
همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران
علمی پژوهشی
مهر 92
یحیی مقصودلو
.5
علوم و صنایع غذائی ایران  انجمن علوم وصنایع غذایی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
محمد حسین عزیزی
.6
نوآوری در علوم و فناوری غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همکاری
انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران
علمی – پژوهشی
مهر 92
سیدعلی مرتضوی
« کشاورزی » علوم ترویج
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورز ی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
تحقیقات
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
سیدمهدی میردامادی
.2
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت
جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
دی 89
ایرج ملک محمدی
.3
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار
و رفاه اجتماعی
علمی – پژوهشی
دی 91
محمد چیذری
.4
روستا و توسعه  جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
اسفند 84
محمد حسین کریم
.5
علوم ترویج و آموزش کشاورزی  انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
علمی  پژوهشی
اسفند 84
داریوش حیاتی
.6
International Journal of Agricultural Management and
Development
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
علمی  پژوهشی
December 2013
محمد چیذری
.
منابع طبیعی
« منابع طبیعی » آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آبخیزداری ایران  انجمن آبخیزداری ایران
علمی  پژوهشی
تیر 92
علی سلاجقه
.2
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی  پژوهشی
اسفند 89
محمود نژاد روشن
.3
پژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
آبان 89
محمد جعفری
.4
تحقیقات مرتع و بیابان ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران  با همکاری
انجمن مرتعداری ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 84
بهرام پیمانی فرد
.5
ترویج و توسعه آبخیزداری – انجمن آبخیزداری ایران
علمی –ترویجی
فروردین 92
عطاء اله کاویان
.6
سامانه های سطوح آبگیر باران – انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
علمی – ترویجی
مهر 92
محمود فغفور مغربی
.7
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر
علمی  پژوهشی
دی 92
فاضل امیری
.8
مرتع  انجمن مرتعداری ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 85
حسین آذرنیوند
.9
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 79
حسن احمدی
.10
محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 79
نعمت اله خاوری خراسانی
.11
مدیریت بیابان – انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
علمی – پژوهشی
فروردین 92
غلامرضا زهتابیان
.12
مهندسی اکوسیستم بیابان – دانشگاه کاشان
علمی – پژوهشی
زمستان 93
ابوالفضل رنجبر فردویی
.13
مهندسی و مدیریت آبخیز – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علمی  پژوهشی
مهر 90
داود نیک کامی
.14
Desert مرکز تحقیقا ت بین المللی بیابان دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 79
داریوش مظاهری

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٣» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.15
Environmental Resources Research-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی – پژوهشی
No. 1, 2014
عبدالرسول سلمان ماهینی
.16
Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علمی – پژوهشی
No.4, 2012
علی اشرف جعفری
دامپزشکی
« دامپزشکی » دامپزشکی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
آسیب شناسی درمانگاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علمی  پژوهشی
دی 92
ودود رضویلر
.2
التیام – انجمن جراحی دامپزشکی ایران
علمی – ترویجی
اسفند 92
محمدرضا امامی
.3
بهداشت مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علمی  پژوهشی
تیر 90
حمید میرزایی
.4
پاتوبیولوژی مقایسه ای  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
شهریور 89
ایرج پوستی
.5
تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 80
فرزاد اسدی
.6
دامپزشکی ایران  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
مرداد 84
محمد راضی جلالی
.7
دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی
علمی  پژوهشی
شهریور 89
رسول مدنی
.8
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران – دانشگاه شهرکرد
علمی – پژوهشی
فروردین 91
حمدالله مشتاقی
.9
میکروبیولوژی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 91
شاهرخ رنجبر
.10
میکروب شناسی مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با همکاری انجمن
میکروب شناسی ایران
علمی – پژوهشی
آذر 93
ابراهیم رحیمی
.11
Archives of Razi Institute
علمی رازی- مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
علمی  پژوهشی
مهر 80
رسول مدنی
.12
Iranian Journal of Aquatic Animal Health – قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان
دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
علمی – پژوهشی
اسفند 92
عیسی شریف پور
.13
 Iranian Journal of Veterinary Research
تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
فروردین 82
عزیزاله خداکرم تفتی
.14
Iranian Journal of Veterinary Medicine
بین المللی تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 88
مهدی سلطانی
.15
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
N.1, 2015
احمدرضا موثقی
.16
Iranian Journal of Veterinary Surgery (ggvs)
جراحی دامپزشکی  انجمن جراحی دامپزشکی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 85
ایرج نوروزیان
.17
Veterinary Research Forum – دانشگاه ارومیه
علمی  پژوهشی
اسفند 90
فرشید صراف زاده
رضایی
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣۴» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
علوم پایه
« علوم پایه » علوم
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
نشاء علم – بنیاد پیشبرد علم و فناوری
علمی  ترویجی
مرداد 91
علی اکبر موسوی موحدی
.2
Journal of Sciences علوم  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
تیر 81
محمد رضا نوری دلویی
.3
Iranian Journal of Science and Technology A:Science – دانشگاه شیراز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
فرید مر
« علوم پایه » هوا شناسی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
نیوار  سازمان هواشناسی کشور
علمی  ترویجی
دی 76
اسماعیل حسن زاده
« علوم پایه » آمار
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اندیشه آماری  انجمن آمار ایران
علمی  ترویجی
بهمن 79
رحیم چینی پرداز
.2
بررسی های آمار رسمی ایران  مرکز آمار ایران
علمی  ترویجی
مرداد 89
محسن محمدزاده
.3
علوم آماری ایران  انجمن آمار ایران
علمی  پژوهشی
آبان 84
محسن محمدزاده
.4
Journal of Statistical Research of Iran
پژوهشهای آماری ایران  پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 87
نادر نعمت الهی
.5
Journal of the Iranian statistical society- انجمن آمار ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
احمد پارسیان
« علوم پایه » ریاضی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
تحقیقات
علمی  پژوهشی
تیر 77
فرهاد حسین زاده لطفی
.2
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علمی – پژوهشی
تیر 91
سهراب کرد رستمی
.3
فرهنگ و اندیشه ریاضی  انجمن ریاضی ایران
علمی  ترویجی
تیر 83
بیژن ظهوری زنگنه
.4
مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
عبدالرحمن راسخ
.5
Banach Journal of Mathematical Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی
علمی  پژوهشی
N.1 , 2015
محمد صال مصلحیان
.6
 Bulletin of the Iranian Mathematical Society
بولتن انجمن ریاضی  انجمن ریاضی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 80
سعید اعظم
.7
Categories and General Algebraic Structures with Applications-
دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
N.1،2015
محمدمهدی ابراهیمی
.8
International Journal of Group Theory
نظریه گروه ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مرداد 90
علیرضا عبدالهی
.9
International Journal of Industrial Mathematics
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
اسفند 90
توفیق الهویرنلو
.10
 Iranian Journal of Fuzzy systems
سیستم های فازی ایران  دانشگاه سیستان وبلوچستان  با همکاری انجمن آمار
علمی  پژوهشی
فروردین 83
ماشاء اله ماشین چی
.11
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
علوم ریاضی و انفورماتیک  جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
آبان 87
علی ایرانمنش
.12
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
No.1،2014
مجید اسحاقی
.13
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
دانشگاه فردوسی مشهد
علمی – پژوهشی
Winter 2013
محمد هادی فراهی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣۵» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.14
Transactions on Combinatorics
دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 90
علیرضا عبدالهی
.15
Wavelets and Linear Algebra- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همکاری
دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 91
محمد علی دهقان
.16
Journal of Algebraic System
دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها
علمی – پژوهشی
بهمن 91
ابراهیم هاشمی
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« علوم پایه » زمین شناسی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
بلورشناسی وکانی شناسی ایران  انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 80
ناصر تجبر
.2
پترولوژی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 88
قدرت ترابی
.3
پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
حسین وزیری مقدم
.4
پژوهشهای دانش زمین  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 90
محمدحسین آدابی
.5
پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی- دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران
علمی  پژوهشی
بهار و تابستان 94
ابوالقاسم کامکار روحانی
.6
دیرینه شناسی – انجمن دیرینه شناسی ایران
علمی  پژوهشی
دی 91
علیرضا عاشوری
.7
رخساره های رسوبی  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
دی 89
علیرضا عاشوری
.8
رسوب شناسی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا همدان
علمی  پژوهشی
بهار 92
سعید خدابخش
.9
زمین شناسی اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
تیر 89
محمد حسن کریم پور
.10
زمین شناسی ایران  پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
علمی  پژوهشی
فروردین 87
محمدحسین آدابی
.11
زمین شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
علیرضا زراسوندی
.12
زمین شناسی مهندسی  دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
دی 89
علی قنبری
.13
زمین شناسی نفت ایران  انجمن زمین شناسی نفت ایران
علمی  پژوهشی
آبان 89
علی صیرفیان
.14
ژئوفیزیک ایران  انجمن ژئوفیزیک ایران
علمی  پژوهشی
شهریور 83
علیرضا محب الحجه
.15
علوم زمین  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علمی  پژوهشی
دی 75
منوچهر قرشی
.16
کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران
علمی  پژوهشی
بهار 94
قاسم عزیزی
.17
یافته های نوین در زمین شناسی (علوم سابق) – دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
تیر 81
بهزاد مهرابی
.18
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  دانشگاه بوعلی سینای همدان
علمی  ترویجی
تیر 89
علی اصغر سپاهی
.19
Geopersia دانشگاه تهران –(علوم سابق )
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ابراهیم قاسمی نژاد
« علوم پایه » زیست شناسی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اقیانوس شناسی  مرکز ملی اقیانو سشناسی  با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی
ایران
علمی  پژوهشی
بهمن 87
احمد سواری
.2
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن
گیاهان دارویی ایران
علمی – پژوهشی
فروردین 92
محمد باقر رضایی
.3
ایمنی زیستی  انجمن علمی ایمنی زیستی
علمی  ترویجی
دی 86
بهزاد قره یاضی
.4
بوم شناسی آبزیان – دانشگاه هرمزگان
علمی  پژوهشی
دی 90
احسان کامرانی
.5
پژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران
علمی  پژوهشی
آذر 77
جمشید درویش
.6
پژوهشهای سلولی و ملکولی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران
علمی  پژوهشی
آذر 77
محمدرضا زمانی
.7
پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران
علمی  پژوهشی
آذر 77
علی اصغر معصومی
.8
تاکسونومی و بیوسیستماتیک (پژوهشی سابق)  دانشگاه اصفهان
علمی  پژوهشی
خرداد 80
محمد رضا رحیمی نژاد رنجبر
.9
زیست شناسی جانوری تجربی  دانشگاه پیام نور  مرکز تهران  با همکاری انجم ن
فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 90
رضا حاجی حسینی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣۶» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.10
زیست شناسی دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واهد اهواز
علمی  پژوهشی
فروردین 91
محمود بهمنی
.11
علوم پایه سابق)  دانشگاه الزهر ا (س)  با همکاری انجمن )  زیست شناسی کاربردی
زیست شناسی ایران
علمی  ترویجی
خرداد 80
روحا کسری کرمانشاهی
علمی  پژوهشی
آبان 89
.12
زیست شناسی گیاهی ایران  دانشگاه اصفهان  با همکاری انجمن زیست شناسی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 88
منصور شریعتی
.13
زیست شناسی میکروارگانیسم ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
اسفند 90
گیتی امتیازی
.14
زیست فناوری – دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
پاییز 89
خسرو خواجه
.15
سلول و بافت  دانشگاه اراک  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
تیر 89
سید محمد علی
شریعت زاده
.16
علوم و فنون دریایی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 90
وحید یاوری
.17
فیزیولوژی محیطی گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
علمی  پژوهشی
پاییز 93
مه لقا قربانلی
.18
فرآیند و کارکرد گیاهی – انجمن فیزیولوژی گیاهی
علمی  پژوهشی
فروردین 91
علی اکبر احسان پور
.19
فیزیولوژی و تکوین جانوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علمی – پژوهشی
فروردین 91
مریم شمس لاهیجانی
.20
یافته های نوین در زیست شناسی (علوم سابق) – دانشگاه خوارزمی
علمی  پژوهشی
تیر 81
شهربانو عریان
.21
Iranian Journal of Animal Biosystematics
بیوسیستماتیک جانوری  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
آبان 89
جمشید درویش
.22
Iranian Journal of Biotechnology
بیوتکنولوژی ایران  مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
عباس صاحبقدم لطفی
.23
Iranian Journal of Plant Physiology – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علمی – پژوهشی
تیر 92
مه لقا قربانلی
.24
Journal of Cell and Molecular Research
تحقیقات سلولی و ملکولی  دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
مهر 90
احمدرضا بهرامی
.25
Journal of Medicinal Plants & By-products
انجمن گیاهان دارویی ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
محمدباقر رضایی
.26
Journal of The Persian Gulf Marine Sciences
علوم دریایی خلیج فارسی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علمی  پژوهشی
خرداد 91
شهربانو عریان
.27
Molecular Biology Research Communications
دانشگاه شیراز
علمی – پژوهشی
Summer 2012
مصطفی سعادت
.28
Progress in Biological Sciences
علوم زیستی پیشرفته (علوم سابق)  دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
خرداد 80
الهه الهی
.29
The Iranian Journal of Botany
گیاهشناسی ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
علمی  پژوهشی
دی 83
زیبا جم زاد
نشریاتی که از سال 1386 تاکنون از اعتبار علمی  ترویجی به علمی  پژوهشی تبدیل گردیده اند. 
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٧» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« علوم پایه » محیط زیست
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
انسان و محیط زیست  انجمن متخصصان محیط زیست ایران
علمی  ترویجی
مهر 80
منصور غیاث الدین
.2
پژوهشهای محیط زیست  انجمن ارزیابی محیط زیست
علمی  پژوهشی
آبان 88
مجید مخدوم فرخنده
.3
علوم محیطی  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
مهر 85
مسعود شیدایی
.4
علوم وتکنولوژی محیط زیست  دانشگاه آزاداسلام ی  با همکاری انجمن محیط زیست
ایران
علمی  پژوهشی
فروردین 83
پروین نصیری
.5
محیط زیست جانوری  شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
علمی  پژوهشی
آبان 90
علیرضا ریاضی
.6
محیط زیست و توسعه  انجمن ارزیابی محیط زیست
علمی  ترویجی
اسفند 88
عبدالرسول سلمان
ماهینی
.7
محیط شناسی  دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
بهمن 79
علی ترابیان
.8
 International Journal of Environmental Research
بین المللی تحقیقات محیطی  دانشگاه تهران  با همکاری انجمن ارزیابی محیط زیست
علمی  پژوهشی
تیر 84
محمدعلی عبدلی
.9
 International Journal of Environmental Science and Technology
بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست  انجمن محیط زیست ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
جعفر نوری
.10
Global Journal of Environmental Science and Management
انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
علمی  پژوهشی
Spring 2015
جعفر نوری
« علوم پایه » شیمی
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
پژوهشهای کاربردی در شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علمی  پژوهشی
فروردین 90
سعید تقوایی گنجوی
.2
دنیای نانو  انجمن نانو فناوری ایران
علمی  ترویجی
خرداد 90
محمدحسین مجلس آرا
.3
شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان
علمی  پژوهشی
مهر 90
سیدحسن زوار موسوی
.4
شیمی و مهندسی شیمی ایران  جهاد دانشگاهی
علمی  پژوهشی
اسفند 80
جعفر توفیقی داریان
.5
نانو مقیاس- انجمن نانو فناوری ایران
علمی  پژوهشی
بهار 92
محمدحسین مجلس آرا
.6
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه
تهران
علمی  پژوهشی
آبان 91
محمدرضا گنجعلی
.7
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- انجمن شیمی ایران
علمی  پژوهشی
No.1,Spring&Summer 2014
عباس افخمی
.8
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
بین المللی نانو علم و فناوری نانو  انجمن نانو فناوری ایران
علمی  پژوهشی
مرداد 83
مجتبی شریعتی نیاسر
.9
Iranian Journal of Catalysis – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
علمی – پژوهشی
July 2012
احمدرضا مساح
.10
 Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering
شیمی و مهندسی شیمی  جهاد دانشگاهی
علمی  پژوهشی
اسفند 78
جعفر توفیقی داریان
.11
Iranian Journal of Mathematical Chemistry
شیمی ریاضی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
بهمن 89
سید علیرضا اشرفی
.12
Journal of Applied Chemical Research
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علمی  پژوهشی
دی 90
علی محمودی
.13
 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
انجمن شیمی ایران
علمی  پژوهشی
آبان 88
مجتبی شمسی پور
.14
Journal of Medicinal Plants & By-products
انجمن گیاهان دارویی ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
محمدباقر رضایی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٨» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.15
Journal of Nanostructures
نانو ساختارها  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
فروردین 90
مسعود صلواتی نیاسری
.16
Physical Chemistry Research – انجمن شیمی ایران
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 92
علی حیدر پاکیاری
نمایه شده اند. ISI از موسسه WOS این نشریات در پایگاه 
می باشد. (IF) نمایه شده اند و دارای ضریب تأثیر ISI از موسسه JCR این نشریات در پایگاه 
« علوم پایه » فیزیک
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
انجمن مهندسی صوتیات ایران – انجمن مهندسی صوتیات ایران
علمی – پژوهشی
دی 92
منیژه مختاری دیزجی
.2
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق)  دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی  پژوهشی
خرداد 80
ایرج کاظمی نژاد
.3
پژوهش فیزیک ایران  انجمن فیزیک ایران  با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی  پژوهشی
اسفند 82
سید محمد امینی
.4
سنجش و ایمنی پرتو – انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان
علمی – پژوهشی
دی 91
مصطفی زاهدی فر
.5
علوم و فنون هسته ای  سازمان انرژی اتمی
علمی  پژوهشی
اسفند 83
محمد قنادی مراغه
.6
فیزیک روز- انجمن فیزیک ایران
علمی  ترویجی
آبان 91
کیوان آقا بابایی سامانی
.7
فیزیک زمین و فضا  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
اسفند 82
عباسعلی علی اکبری بیدختی
.8
فیزیک کاربردی (علوم پایه سابق)  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  ترویجی
خرداد 80
رضا ثابت داریانی
.9
نور- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
علمی  ترویجی
تابستان 94
محمد آقا بلوری زاده
.10
International Journal of Optics and Photonics
بین المللی اپتیک و فوتونیک  انجمن اپتیک و فوتونیک
علمی  پژوهشی
اسفند 83
حبیب تجلی
.11
Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic
انجمن نجوم ایران
علمی  پژوهشی
دی 90
یوسف ثبوتی
.12
Journal of Theoretical and Applied Physics
فیزیک کاربردی و تئوری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
اسفند 88
هادی سوالونی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «٣٩» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
هنر و معماری
« هنر و معماری » هنر
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
اثر – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
علمی – ترویجی
تیر 92
مهناز اشرفی
.2
پژوهش هنر- دانشگاه هنر اصفهان
علمی  ترویجی
بهار 90
مهدی حسینی
.3
تئاتر – انجمن هنرهای نمایشی ایران
علمی  پژوهشی
بهار 93
مصطفی مختاباد
.4
جلوه هنر  دانشگاه الزهرا (س)
علمی  ترویجی
آبان 87
اشرف السادات موسوی لر
.5
کیمیای هنر – پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
علمی – پژوهشی
مهر 91
سید غلامرضا اسلامی
.6
گلجام  انجمن علمی فرش ایران
علمی  پژوهشی
اسفند 83
حبیب اله آیت الهی
.7
مطالعات تطبیقی هنر  دانشگاه هنراصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
دی 89
مهدی حسینی
.8
مطالعات هنر اسلامی  موسسه مطالعات هنر اسلامی
علمی  پژوهشی
آبان 87
مهناز شایسته فر
.9
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی  دانشگاه هنر
علمی  پژوهشی
دی 89
محمدتقی آشوری
.10
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی – دانشگاه هنر
علمی – پژوهشی
مهر 89
سید مصطفی مختاباد امرئی
.11
نگره  دانشگاه شاهد
علمی  پژوهشی
اسفند 89
حبیب اله آیت الهی
.12
هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق)  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
یعقوب آژند
.13
هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابق)  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
محمدباقر قهرمانی
« هنر و معماری » معماری
ردیف
نام نشریه
اعتبار
تاریخ تصویب
سردبیر
.1
باغ نظر  خصوصی
علمی  پژوهشی
خرداد 88
احمد پور احمد
.2
پژوهشهای معماری اسلامی – دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسلامی
علمی  پژوهشی
زمستان 92
عبدالحمید نقره کار
.3
صفه  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
اسفند 84
محمود رازجویان
.4
مدیریت شهری  پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
علمی  پژوهشی
اردیبهشت 89
محمدرضا بمانیان
.5
مرمت و معماری ایران  دانشگاه هنر اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
دی 89
اصغر محمدی مرادی
.6
مسکن و محیط روستا  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
علمی  پژوهشی
اسفند 89
محسن سرتیپی پور
.7
مطالعات شهر ایرانی  اسلامی  پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی  با همکاری دانشگاه های
دیگر
علمی  پژوهشی
آبان 89
احمد پوراحمد
.8
مطالعات شهری  دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 90
فرشاد نوریان
.9
مطالعات معماری ایران  دانشگاه کاشان  باهمکاری دانشگاه های دیگر
علمی  پژوهشی
مهر 90
غلامحسین معماریان
.10
معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا سابق)  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علمی  پژوهشی
دی 80
اسفندیار زبردست
.11
معماری و شهرسازی آرمان شهر  شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
علمی  پژوهشی
دی 89
مصطفی بهزادفر
.12
معماری و شهرسازی ایران- انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
علمی  پژوهشی
دی 91
مصطفی بهزاد فر
.13
منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
علمی  ترویجی
مرداد 91
سیدامیر منصوری
.14
نامه معماری و شهرسازی  دانشگاه هنر
علمی  پژوهشی
شهریور 89
ناصر برک پور
.15
نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی)- دانشگاه تربیت مدرس
علمی  پژوهشی
مهر 90
محمدرضا پورجعفر
.16
هویت شهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی  پژوهشی
اسفند 88
فرح حبیب
.17
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
دانشگاه علم و صنعت
علمی  پژوهشی
فروردین 90
محسن فیضی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «۴٠» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
نشریات لغو اعتبار شده
ردیف
نام نشریه
اعتبار سابق
گروه
تاریخ تصویب
تاریخ لغو
سردبیر
.1
رشد آموزش زبان  وزارت آموزش و پرورش
علمی  ترویجی
علوم انسانی
دی 81
اردیبهشت 90
ندارد
.2
مطالعات خاورمیانه  مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات
استراتژیک خاورمیانه
علمی  ترویجی
علوم انسانی
مرداد 80
آبان 89
محمود سریع القلم
.3
علوم و مهندسی کامپیوتر  انجمن کامپیوتر ایران
علمی  پژوهشی
فنی و مهندسی
مرداد 82
خرداد 89
حمید سربازی آزاد
.4
Chemical, Polymer and Material Science and Technology, Amirkabir
مهندسی شیمی، پلیمر و مواد امیرکبیر (امیرکبیر ساب ق)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علمی  پژوهشی
فنی و مهندسی
اردیبهشت 78
آبان 90
مرتضی سهرابی
.5
مکاترونیک  انجمن مکاترونیک ایران
علمی  پژوهشی
فنی و مهندسی
مرداد 84
شهریور 88
محرم حبیب نژاد
.6
Journal of Geological Society of Iran
زمین شناسی ایران  انجمن زمین شناسی ایران
علمی  پژوهشی
علوم پایه
خرداد 82
آبان 90
فرید مر
.7
جداسازی و پدیده های انتقال (دانشکد همهندسی ساب ق)
دانشگاه فردوسی مشهد
علمی  پژوهشی
فنی و مهندسی
خرداد 79
اسفند 90
سید حسین نوعی
.8
اطلاع شناسی  دفتر پژوهشهای فرهنگی
علمی  پژوهشی
علوم انسانی
اسفند 88
تیر 91
نرگس نشاط
.9
تحقیقات زنان  انجمن ایرانی مطالعات زنان
علمی  پژوهشی
علوم انسانی
شهریور 84
مرداد 91
شکوه نوابی نژاد
.10
آبخیزداری  انجمن آبخیزداری ایران
علمی  پژوهشی
کشاورزی
اسفند 84
مرداد 91
علی سلاجقه
.11
مدیریت منابع آب  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
علمی  ترویجی
کشاورزی
تیر 89
تیر 90
محمدجواد
خانجانی
.12
The Iranian Journal of International Affairs
امور بین الملل  وزارت امور خارجه
علمی – ترویجی
علوم انسانی
خرداد 82
اسفند 90
مصطفی دولتیار
.13
پژوهش حقوق و سیاست ویژه سیاست و روابط بین الملل  دانشگاه
علامه طباطبایی
علمی – ترویجی
علوم انسانی
فروردین 82
مهر 89
ابراهیم برزگر
.14
مهندسی ساخت و تولید  انجمن ساخت و تولید
علمی – پژوهشی
فنی ومهندسی
آبان 90
آبان 91
عباس وفایی صفت
.15
توسعه تکنولوژی صنعتی  پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد
دانشگاهی
علمی – ترویجی
فنی و مهندسی
مرداد 89
مرداد 91
صادق حاجی
تاروردی
.16
تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علوم انسانی سابق)  دانشگاه الزهرا
(س)
علمی – پژوهشی
علوم انسانی
تیر 80
تیر 92
علی محمد ولوی
.17
المپیک  کمیته ملی المپیک ج.ا.ا
علمی – پژوهشی
علوم انسانی
تیر 81
فروردین 92
عباسعلی گائینی
.18
تحقیقات اسلامی  خصوصی
علمی  ترویجی
علوم انسانی
تیر 83
پاییز 88
مظاهر مصفا
.19
راهبردهای آموزش  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
علمی  ترویجی
علوم انسانی
آبان 89
آبان 91
حسن ملکی
.20
فناوری ساخت و تولید  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
علمی  ترویجی
فنی و مهندسی
فروردین 90
بهار 91
عباس وفایی صفت
.21
بنا  انجمن مهندسی راه و ساختمان
علمی  ترویجی
فنی و مهندسی
خرداد 82
زمستان 90
محسن تهرانی زاده
.22
اقتصاد منابع طبیعی (دانشکده علوم اداری و اقتصاد سابق)  دانشگاه
اصفهان
علمی  ترویجی
علوم انسانی
تیر 90
زمستان 91
رحمان خوش اخلاق
.23
اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق)  دانشگاه شهید بهشتی
علمی  پژوهشی
علوم انسانی
آبان 90
زمستان 92
پرویز داوودی
.24
مکاترونیک  انجمن مکاترونیک ایران
علمی  ترویجی
فنی و مهندسی
تیر 89
بهار و تابستان 92
حمیدرضا تقی راد
.25
منهاج  خصوصی  با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث
ایران
علمی  ترویجی
علوم انسانی
فروردین 89
پاییز و زمستان 90
نهله غروی نائینی
.26
ساخت شهر  خصوصی
علمی  پژوهشی
هنر و معماری
مهر 90
پاییز 91
فرشاد نوریان
.27
پژوهشنامه تاریخ تشیع- انجمن ایرانی تاریخ اسلام
علمی  ترویجی
علوم انسانی
خرداد 91
پاییز 91
احمدرضا خضری
.28
مباحث بانوان شیعه  موسسه شیعه شناسی
علمی  ترویجی
علوم انسانی
بهمن 88
بهار 91
نهله غروی نایینی

83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رأی جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. /3/ بر اساس مصوبه مورخ 9 
کمیسیون نشریات علمی کشور  شهریورماه 1394 «۴١» وزارت علوم تحقیقات و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری
.29
دانش سیاسی و بین المللی (دانشکده علوم اداری واقتصادی سابق)
دانشگاه اصفهان
علمی  ترویجی
علوم انسانی
شهریور 90
پاییزو زمستان 92
حسین هرسیج

امیر شیخلو

مهندس برق هستم و عاشق تکنولوزی ، علاقه مند به خدمت به بزرگ اندیشان . در زمینه سیستم های امنیتی - نظارتی و اتوماسیون صنعتی ، شبکه های برق فعالیت میکنم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا