اخبار

استخر آسمانی در اسپانیا

استخر آسمانی در اسپانیا sky-pool1-promo اگر شما دوست دارید درون یک استخر که چشم انداز عالی به اسمان و شهر دارد شنا کنید پس نگاهی به استخر " استخر آسمان " در اسپانیا بندازید استخری که مابین دو تا ساختمان ده طبقه ساخته شده است. برای مطالعه با دنیای کتاب همراه شوید (بیشتر…)