English

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English partment Huntin همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English partment Huntin  همراه با فایل صوتی در این درس می اموزید چطور میشود از صاحبخانه پرسید که ایا خانه خالی دارد؟ چطور درباره هزینه های مرتبط با اجاره آپارتمان صحبت کنیم ، از جمله قیمت اجاره ، پول پیش و هزینه های عمومی هنگام امضای قرارداد چطور میتوانیم انواع مختلف قراردادها را از هم تمیز دهیم  و نکات احتیاطی را در نظر بگیریم چطور می توان درباره بازدید عمومی از خانه پرس و جو کرد چطور علائم اختصاری معمول مورد استفاده در فهرست های اجاره را بشناسیم (بیشتر…)