دانلود کتاب انگلیسی English Booking a Flight همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب انگلیسی English Booking a Flight همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی 2 English Cats and Dog همراه با فایل صوتی

 با عرض پوزش این کتاب از سرور پاک شده و نسخه اصلی نیز موجود نیست یک کتاب جایگزین به زبان انگلیسی قرار دادیم دانلود کتاب funny in farsi book

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English College Schedules همراه با فایل صوتی

    در این درس یاد میگیرید چطور نظر افراد را درباره برنامه درسی شان بپرسید چطور از یکی بپرسیذ چه کلاس و استاد های دارد چطور محاوره ای با ساتفاده از علائم اختصاری در باره کلاسها صحبت کنید چطور درباره استادها و استادیارها عقیده تان را ابزراز کنید  

دانلود کتاب واژگان کاربردی کمبریج

دانلود کتاب واژگان کاربردی کمبریج در ادامه مطلب