دانلود جزوه کنترل خطی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

این جزوه بصورت دست نویس و مربوط به دانشگاه صنعتی امیر کبیر هست دانلود در دو بخش در ادامه مطلب