هفت کامپیوتر کوچک و بصرفه

ده کامپیوتر کوچک وقتی شما به یک کامپیوتر نیاز  دارید ولی نمیخواهید بابات ان 1500 دلار خرج کنید و مارک های مانند مک بوک اپل یا سورفیس مایکروسافت و یا برند های دیگر را خریداری کنید. در این میان گزینه ای دیگری هم هستند که با بودجه اندک کارای مناسبی ارائه میدهند.