دانلود دفترجه کنکور کارشناسی ارشد برق به همراه کلید سوالات 87

در این پست ، سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق سال 87  که در بهمن ماه سال 86 برگزار شده است ، ارائه می شود .  

دانلود سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 85

سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 85

دانلود سوالات کنکور ارشد IT سال 89

سوالات کنکور ارشد IT سال 89

دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد برق 87

  دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد برق 87