گوناگون

تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد

تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد پایان نامهپیرو بخشنامه­های سازمان مرکزی در خصوص ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان­نامه­های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی موارد ذیل متذکر می­گردد: (بیشتر…)