دانلود نوحه ” رقیه ” از مداح اهل بیت سلیم موذن زاده

سلیم موذن زاده-worldbook.ir

یکی از مداحی های قدیمی و پرطرفدار حاج سلیم موذن زاده اردبیلی دور سنه قربان گدیرم رقیه رقیه گور نه پریشان گدیرم رقیه رقیه