دانلود نوحه ترکی “جان یا ابالفضل” سلیم موذن زاده

سلیم موذن زاده۱-worldbook.ir

مداحی زیبا از مداح اهل بیت حاج سلیم موذن زاده  – محرم سال 1390 گلدیم آچ گوزلریوی جان یا ابالفضل کیم کسیب اللریوی جان یا ابالفضل

دانلود مداحی قارداش ابوالفضل از سلیم موذن زاده

سلیم موذن زاده۲-worldbook.ir

مداحی زیبا و جان گداز از مداح اهل بیت حاج سلیم موذن زاده- محرم 1390 یارالار سینونده قارداش گول گلستانه بنجر آغاریب  منیمده زلفیم چمن خزانه بنجر

دانلود نوحه ” رقیه ” از مداح اهل بیت سلیم موذن زاده

سلیم موذن زاده-worldbook.ir

یکی از مداحی های قدیمی و پرطرفدار حاج سلیم موذن زاده اردبیلی دور سنه قربان گدیرم رقیه رقیه گور نه پریشان گدیرم رقیه رقیه

دانلود مداحی”حضرت ابوالفضل (ع)”از استاد سلیم موذن زاده

موزن زاده

یکی از مداحی های قدیمی و پر طرفدار حاج سلیم موذن زاده اردبیلی ای منی آواره قویان ابالفضل ابالفضل گلمیشم امداده اویان ابالفضل ابالفضل