ThumbSat میکرو ماهواره ای که دریچه های جدیدی را برای اکتشافات باز میکند

ماهواره

ThumbSat  میکرو ماهواره  ای که دریچه های  جدیدی را برای اکتشافات باز میکند     تحقیقات فضایی از مدت های طولانی پیش در اختیار ناسا و سازمانهای بزرگ بود ، ساده ترین علت آن نیز این بود که شهروندان عادی نمیتوانستند فضا پیمای تحقیقاتی  به فضا بفرستند . ولی حالا باید از مهندس  هوا فضا… ادامه خواندن ThumbSat میکرو ماهواره ای که دریچه های جدیدی را برای اکتشافات باز میکند