پزشکی

راههای خوش اندام شدن

این مسئله، دغدغه بسیاری از دختران و زنان است. بیشتر آقایان میانسال هم به دنبال راهی هستند تا شکم خود را کوچک کنند، ولی در غذا خوردنشان تغییری ندهند.   [caption id="attachment_7517" align="aligncenter" width="385"]راههای خوش اندام شدن - worldbook.ir راههای خوش اندام شدن - worldbook.ir[/caption]   آیا امکان پذیر است؟ راه حل چیست؟ (بیشتر…)