قدرت

دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی سپم sepam

دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی سپم sepam

    [caption id="attachment_8159" align="aligncenter" width="700"]دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی سپم sepam دانلود کاتالوگ رله های حفاظتی سپم sepam[/caption]   همانطور که میدانید یکی از بخش های مهم در تابلو های فشار متوسط و قوی سیستم های حفاظتی است. سیستم های حفاظتی تابلو ها و اداوات را در برابر اتصال کوتاه جریان نشتی  اور ولتاز اندر ولتاز و ..... محافظت میکنند تا اسیبی به تجهیزات وارد نشود. سیستم های حفاظتی شامل چندین بخش است.
  • ترانس های ولتاز و جریان
  • رله ها
ترانس های ولتاز و جریان در مسیر کابلهای ورودی و خروجی قرار میگیرند و رله ها  مقدار ولتاز و جریان را لحظه از این ترانس ها میخوانند و بر اساس تنظیمات تعریف شده عکس العمل مناسب را انجام میدهند . در بعضی موارد فقط خطا را نشان میدهند و در بعضی از موارد بریکر را قطع می کنند. اکثر رله های حفاظتی قابلیت کنترل از راه دور و ارسال اطلاعات به یک دستگاه و یا سرور مرکزی را  برای پیاده سازی دیسپاچینگ دارند. (بیشتر…)