دانلود نوحه ترکی یا حسین از شهروز اردبیلی

شهروز اردبیلی - worldbook.ir

نوحه ترکی شنیدنی از مداح اهل بیت حاج شهروز اردبیلی – محرم سال 1391 … گوزلرین آچ منله دانیش یا حسین یاتما کول اوسته گجه تنها حسین هاردا وریب گور هله بستر سنه خار اولا بی عاطفه دون یا حسین یاتما کول اوسته گجه تنها حسین …

دانلود نوحه ترکی علی اکبر از شهروز اردبیلی

شهروز اردبیلی۱ - worldbook

مداحی در مدح علی اکبر از مداح اهل بیت حاج شهروز اردبیلی – محرم 1392 آچ گوزلرین ای تازه جوانیم علی اکبر آرام دلیم روح وروانیم علی اکبر