دانلود کتاب خاطرات سینوهه پزشک مخصوص فرعون

دانلود کتاب خاطرات سینوهه پزشک مخصوص فرعون       در این کتاب اتفاقاتی که در قصر فرعون افتاده است را می خوانید. از شهر طبس که زیباترین شهر دنیا بوده از مصر و کاهنان معبدهای مصر شکافتن سر فرعون و معالجه او ولیعهد مصر و صرع او و داستانها و خاطرات جالب دیگر…    … ادامه خواندن دانلود کتاب خاطرات سینوهه پزشک مخصوص فرعون