دانلود فیلم صحنه انفجار در تعمیرگاه و نجات معجزه آسا (پخش اختصاصی از worldbook)

دانلود فیلم صحنه انفجار در تعمیرگاه و نجات معجزه آسا (پخش اختصاصی از worldbook)   بر گرفته از دوربین های مدار بسته نصب شده توسط شرکت بیر سیستم www.1SA.ir