در پروژه دارپا وسایل نقیله بعد از انجام ماموریت ناپدید میشوند

DARPA دارپا

در پروژه دارپا DARPA وسایل نقیله بعد از انجام ماموریت ناپدید میشوند حتماً تاکنون ایکاروس به گوشتان خورده است، نام شخصی در افسانه های یونانی که به کمک بال های ساخته شده از موم از زندان فرار کرد و با نزدیک شدن به خورشید، بال های مومی اش آب شد و به دریا افتاد. محققین دارپا با… ادامه خواندن در پروژه دارپا وسایل نقیله بعد از انجام ماموریت ناپدید میشوند