مقاله

مبدل (Transducer)

یک ترانسدیوسر در واقع یک وسیله تبدیل توان است ،وسیله ای که انرژی را از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می کند.به عنوان مثال ،میکروفون صدا را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و یا پیکاپ گرامافون حرکت مکانیکی را  به سیگنال الکتریکی بر می گرداند. سایر مبدل ها ، بخصوص آنها که در الکترونیک صنعتی بکار می روند وظایفی مانند تبدیل درجه حرارت ،شتاب یا فشار به سیگنال الکتریکی بعهده دارند که این سیگنال الکتریکی معمولا" برای اندازه گیری و یا کنترل بکار می رود. به همین نحو یک مبدل ممکن است برای تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی بکار رود. (بیشتر…)