اعوجاج (distortion)

اعوجاج (distortion) اعوجاج distortion به معنای تغییر فرم شکل موج خروجی یک طبقه تقویت کننده می باشد.   انواع اعوجاج نوعی اعوجاج که در اکثر تقویت کننده ها وجود دارد اعوجاج غیر خطی (non linear)است که در اکثر غیر خطی بودن منحنی مشخصه المان فعال بوجود می آید.وقتی ورودی افزایش یابد باید خروجی نیز به… ادامه خواندن اعوجاج (distortion)