پزشکی

احیای قلبی (CPR)

احیای قلبی (CPR) یک روش نجات بخشی در بسیاری از موارد اضطراری است. از جمله حملات قلبی و یا غرق شدن که در آن تنفس فرد یا ضربان قلبش متوقف می شود. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که هرکسی- از ناظران آموزش ندیده تا پرسنل پزشکی- CPR را با ماساژ  قفسه ی سینه شروع کند. بهتر است اگر دانش کافی ندارید و یا آموزش تان 100 درصد نشده است هیچ کاری انجام ندهید. به خاطر داشته باشید تفاوت میان انجام کاری و یا انجام ندادن کار توسط شما، زندگی یک نفر قرار دارد. [caption id="attachment_7509" align="aligncenter" width="300"]احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR احیای قلبی - CPR - WORLDBOOK.IR[/caption] (بیشتر…)