ابهام در زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

ابهام در زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد   با توجه به پایان یافتن 21 مهر سال 94 و عدم اعلام  نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 94 ، و طبق روال گذشته و بی برنامه گی ذانشگاه آزاد ،احتمال میرود نتایج این آزمون اوایل هفته آینده اعلام شود برای پیگیری زمان اعلام نتایج… ادامه خواندن ابهام در زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد