کار با مولتی متر

کار با مولتی متر  (مطالب بسيار مقدماتي هستند) ممکن است که ترس از برق گرفتگی و یا هر حادثه ای دیگر سدی برای کنجکاوی شما گردد. اما در واقع چنین نیست . با رعایت کردن کلیه نکات ایمنی بی شک شما نیز می توان از لذت کشفیات جدید و یا حتی شنیدن صدای یک بوق… ادامه خواندن کار با مولتی متر