ساخت پهباد – نصب برد الکترونیکی

ساخت پهباد – نصب برد الکترونیکی ساخت پهباد – نصب برد الکترونیکی در این مرحله برد الکترونیک یا همان مغز اصلی پهباد  را نصب میکنیم   نقطه خاصی نداره و راحت در جای خودش قرار میگیره   پیج اصلی ساخت پهباد ( کلیک کنید)